ons februari 13 09:16 2008 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres bokslut 2007· Koncernens omsättning ökade med 22,6 procent till 1.025,0 miljoner euro (9,7 miljarder kronor), 2006: 835,9 miljoner euro (7,8 miljarder kronor)
· Rörelseresultatet uppgick till 234,0 miljoner euro (2,2 miljarder kronor), 2006: 153,1 miljoner euro (1,5 miljarder kronor)
· Resultatet före skatt uppgick till 213,8 miljoner euro (2,0 miljarder kronor), 2006: 139,3 miljoner euro (1,3 miljarder kronor)
· Nettoresultatet uppgick till 168,9 miljoner euro (1,6 miljarder kronor), 2006: 107,3 miljoner euro (1,0 miljard kronor)
· Resultatet per aktie ökade till 1,37 euro (12,90 kronor), 2006: 0,88 euro (8,30 kronor)
· Styrelsens förslag till aktieutdelning: 0,50 euro (4,70 kronor) per aktie, 2006: 0,31 euro (2,90 kronor) per aktie
· Kassaflödet (Cash Flow II) var 105,6 miljoner euro (989,5 miljoner kronor), 2006: 77,7 miljoner euro (732,2 miljoner kronor)
· Medeltal anställda i slutet av 2007: 3 535 (3 297)

VD Kim Gran:

”Nokian Tyres tillväxt var stark under hela året och den goda utvecklingen avslutades av slutspurten på sista kvartalet. Huvuddelen av tillväxten kom från tillverkningen av personbilsdäck, men även de övriga affärsområdena kunde öka sin omsättning och sitt rörelseresultat. Försäljningen ökade på samtliga huvudmarknader och speciellt i Ryssland. Trots omfattande satsningar blev kassaflödet bättre. Tack vare bättre försäljningsmix, nya produkter och prishöjningar ökade medelpriserna på däck. Andelen av rysk tillverkning ökade klart och fördelarna av detta förbättrade lönsamheten avsevärt. Utsikterna för 2008 ser goda ut och vi förväntar oss att den starka tillväxten kommer att fortsätta på våra kärnmarknader.”

Marknadsläget

Efterfrågan var stark på samtliga marknader som är viktiga för Nokian Tyres. Mest ökade eftermarknaderna för vinterdäck, SUV-däck och sommardäck i höga hastighetsklasser i Ryssland, OSS-länderna och i Östeuropa. I Norden och i Västeuropa minskade marknaderna en aning. Efterfrågan på tunga specialdäck och lastvagnsdäck var hög och bristen på tunga specialdäck fortsatte. Flera däcktillverkare höjde sina priser på grund av högre råvarupriser.

Nokian Tyres oktober – december 2007

Koncernen Nokian Tyres omsättning ökade under oktober – december 2007 med 18,0 procent till 356,4 miljoner euro (3,4 miljarder kronor) jämfört med 302,0 miljoner euro (2,9 miljarder kronor) vid samma period året innan. Koncernens fakturering till de nordiska länderna ökade med 7,5 procent, till Ryssland och OSS-länderna med 66,7 procent, till Östeuropa med 28,0 procent och minskade med 20,0 procent till USA.

Rörelseresultatet uppgick till 93,2 miljoner euro (878,3 miljoner kronor) jämfört med 67,5 miljoner euro (636,0 miljoner kronor) året innan. Resultatet före skatter uppgick till 85,0 miljoner euro (801,0 miljoner kronor), jämfört med 61,5 miljoner euro (579,5 miljoner kronor) året innan. Nettoresultatet uppgick till 61,4 miljoner euro (578,6 miljoner kronor) jämfört med 48,0 miljoner euro (452,3 miljoner kronor) vid samma period 2006. Resultatet per aktie uppgick till 0,50 euro (4,70 kronor) jämfört med 0,39 euro (3,67 kronor) oktober - december 2006.

Personbilsdäck

Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 29,6 procent och uppgick till 691,2 miljoner euro (6,5 miljarder kronor), jämfört med 533,2 miljoner euro (5,0 miljarder kronor) år 2006. Rörelseresultatet uppgick till 212,0 miljoner euro (2,0 miljarder kronor), när det året innan var 133,4 miljoner euro (1,3 miljoner kronor), en ökning med 58,9 procent.

Försäljningen av personbilsdäck gick bra under hela året och speciellt under sista kvartalet. Tillväxten var starkast i Ryssland, i övriga OSS-länderna och i Östeuropa. Mest såldes vinterdäck och de mest sålda produkterna var Nokian Hakkapeliitta 5 och Nokian Hakkapeliitta SUV 5. Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka med sitt Hakka-skydd fick bra mottagande i Norden och i Ryssland och förstärkte bolagets position som sommardäckstillverkare. Nokian däck klarade sig bra i däcktester som biltidningarna gjorde och fick flera topplaceringar.

Nokian Tyres lanserade i september tre nya personbilsdäcksfamiljer: Nokian Hakka Z och Nokian Hakka SUV sommardäck samt vinterdäcket Nokian Hakkapeliitta R SUV. De nya produkterna är avsedda för krävande bruk i Norden och i Ryssland. Konsumentförsäljningen på samtliga nya produkter börjar under 2008.

Heavy Tyres

Omsättningen för Heavy Tyres ökade med 11,9 procent och uppgick till 100,8 miljoner euro (951,0 miljoner kronor), jämfört med 90,1 miljoner euro (848,0 miljoner kronor) 2006. Rörelseresultatet ökade med 11,9 procent till 22,3 miljoner euro (210,1 miljoner kronor), jämfört med 19,9 miljoner euro (187,5 miljoner kronor) 2006.

Efterfrågan på tunga däck fortsatte att öka kraftigt och försäljningen av samtliga produkter ökade på samtliga marknader, både på original- och eftermarknaderna.

Lastvagnsdäck

Omsättningen för affärsverksamheten lastvagnsdäck uppgick till 32,8 miljoner euro (309,1 miljoner kronor) jämfört med 21,0 miljoner euro (197,9 miljoner kronor) året innan.

Försäljningen av nya lastbilsdäck ökade avsevärt under hela året och speciellt under fjärde kvartalet. Lanseringen av nya produkter och ökad produktionskapacitet ledde till ökad försäljning. 49 procent av enhetens omsättning kom från nya produkter.

Vianor

Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 278,5 miljoner euro (2,6 miljarder kronor), eller 12,8 procent mer än året innan, då den var 246,9 miljoner euro (2,3 miljarder kronor). Rörelseresultatet uppgick till 8,4 miljoner euro (79,2 miljoner kronor), jämfört med 2,3 miljoner euro (21,7 miljoner kronor) 2006.

Investeringar

Bruttoinvesteringarna uppgick till 117,1 miljoner euro (1,1 miljarder kronor), jämfört med 97,0 miljoner euro (914 miljoner kronor) 2006.

LÄNGRE VERSION PÅ ENGELSKA FINNS PÅ:

www.nokiantyres.com

För ytterligare information kontakta:

VD Kim Gran, tel: +358 3 340 7336