ons februari 11 08:25 2009 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres bokslut 2008• Koncernens omsättning ökade med 5,5 procent till 1.080,9 miljoner euro (11,3 miljarder kronor), 2007: 1.025,0 miljoner euro (10,7 miljarder kronor)
• Rörelseresultatet uppgick till 247 miljoner euro (2,6 miljarder kronor), 2007: 234 miljoner euro (2,4 miljarder kronor)
• Resultatet före skatt var 173,8 miljoner euro (1,8 miljarder kronor), 2007: 213,8 miljoner euro (2,2 miljarder kronor)
• Nettoresultatet var 139,9 miljoner euro (1,5 miljarder kronor), 2007: 168,9 miljoner euro (1,7 miljard kronor)
• Resultatet per aktie minskade till 1,12 euro (11,74 kronor), 2007: 1,37 euro (14,36 kronor)
• Styrelsens förslag till aktieutdelning: 0,40 euro (4,19 kronor) per aktie, 2007: 0,50 euro (5,24 kronor) per aktie
• Kassaflödet (Cash Flow II) var 9,5 miljoner euro (99,6 miljoner kronor), 2007: 105,6 miljoner euro (1,1 miljarder kronor)
• Medeltal anställda i slutet av 2008: 3 784 (3 535)

Vd Kim Gran:
”På årsbasis ökade Nokian Tyres försäljning och rörelseresultat, även om årets sista kvartal gick klart sämre än samma tid året innan. Försäljningen och marknadsandelarna ökade på alla kärnmarknader och särskilt i Ryssland och Ukraina. Försäljningen ökade även i de nordiska länderna och i Nordamerika. Vianor-nätet växte enligt planerna och omfattar nu över femhundra försäljningsställen.

Den kraftiga inbromsningen av världsekonomin minskade efterfrågan på däck i alla produktkategorier i slutet av 2008. Vi började målmedvetet anpassa vår verksamhet och kostnadsbild för att de skulle motsvara efterfrågan. Vi ökade våra priser för att täcka ändringarna i valutakurserna. Därmed kan vi möta den försvagade ekonomiska perioden väl förberedda. Vår balansräkning är stark, vår lönsamhet är god och våra marknadsandelar är höga på våra kärnmarknader. Under 2009 ska vi särskilt koncentrera oss på att förstärka vårt kassaflöde och på riskhantering. Nokian Tyres har goda förutsättningar att förstärka sin marknadsställning. Vårt mål är att öka våra marknadsandelar och att börja växa igen så snart det ekonomiska läget stabiliserar sig i vår omvärld.”


Marknadsläget
Eftermarknaderna för personbilsdäck ökade kraftigt under det första halvåret i Ryssland, och i de övriga OSS-länderna. I slutet av året vände samtliga marknader neråt. Det försämrade läget i världsekonomin, lägre oljepriser och bankkrisen minskade efterfrågan på däck kraftigt under årets fjärde kvartal, särskilt i Ryssland och i de andra OSS-länderna. Ökningen av bilförsäljningen, som hade positiv påverkan på däckförsäljningen, avtog under det sista kvartalet.

Riskerna i Ryssland och OSS-länderna har ökat och tillväxten har stannat av. Rysslands bruttonationalprodukt ökade med 7 procent under 2008 men förväntas bli 0 procent under 2009. Vid det här laget går det inte fullt ut att bedöma hur finanskrisen påverkar efterfrågan på bilar och däck under 2009. De senaste prognoserna tyder på att försäljningen av nya bilar kommer att minska med 20-30 procent i år.

Nokian Tyres oktober – december 2008
Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade oktober – december 2008 med 24,9 procent till 267,7 miljoner euro (28,1 miljarder kronor) jämfört med 356,4 miljoner euro (37,3 miljarder kronor) vid samma period året innan. Koncernens fakturering till de nordiska länderna minskade med 7,8 procent, till Ryssland och OSS-länderna med 69,7 procent, till Östeuropa med 13,8 procent och till USA med 13,1.

Rörelseresultatet var 46,5 miljoner euro (487,4 miljoner kronor) jämfört med 93,2 miljoner euro (977 miljoner kronor) året innan. Resultatet före skatter var -12,2 miljoner euro (-127,9 miljoner kronor), jämfört med 85,0 miljoner euro (891,0 miljoner kronor) året innan. Nettoresultatet var -11,6 miljoner euro (-121,6 miljoner kronor) jämfört med 61,4 miljoner euro (643,6 miljoner kronor) vid samma period 2007. Resultatet per aktie var -0,09 euro (-0,94 kronor) jämfört med 0,50 euro (5,24 kronor) oktober - december 2007.

Personbilsdäck
Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 7,3 procent och uppgick till 741,6 miljoner euro (7,7 miljarder kronor), jämfört med 691,2 miljoner euro (7,2 miljarder kronor) år 2007. Rörelseresultatet uppgick till 230,0 miljoner euro (2,4 miljarder kronor), när det året innan var 212,0 miljoner euro (2,2 miljarder kronor), en ökning med 8,5 procent.

Heavy Tyres
Omsättningen för Heavy Tyres minskade med 3,0 procent till 97,7 miljoner euro (1,0 miljarder kronor), jämfört med 100,8 miljoner euro (1,1 miljarder kronor) 2007. Rörelseresultatet minskade med 20,8 procent till 17,7 miljoner euro (185,5 miljoner kronor), jämfört med 22,3 miljoner euro (233,7 miljoner kronor) 2007.

Lastvagnsdäck
Omsättningen för affärsverksamheten lastvagnsdäck uppgick till 33,4 miljoner euro (350,1 miljoner kronor) jämfört med 32,8 miljoner euro (343,8 miljoner kronor) året innan.

Vianor
Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 308,3 miljoner euro (3,2 miljarder kronor), eller 10,7 procent mer än året innan, då den var 278,5 miljoner euro (2,9 miljarder kronor). Rörelseresultatet minskade till 4,4 miljoner euro (46,1 miljoner kronor), jämfört med 8,4 miljoner euro (88,0 miljoner kronor) 2007, en minskning med 47,2 procent.

Investeringar
Bruttoinvesteringarna uppgick till 181,2 miljoner euro (1,9 miljarder kronor), jämfört med 117,1 miljoner euro (1,2 miljarder kronor) 2007.

LÄNGRE VERSION PÅ ENGELSKA FINNS PÅ:
www.nokiantyres.com

För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran, tel: +358 3 340 7336