fre augusti 7 08:00 2015 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari-juni 2015

Försenad start för vinterdäcksförsäljningen i Centraleuropa och Ryssland samt fördjupad nedgång på detaljhandeln i Ryssland minskade försäljningen – mixen förbättrades klart

April – juni 2015  

 • Omsättningen minskade med 6,5 % och var 345,5 MEUR (4-6/2014: 369,5 MEUR). Valutakurserna försämrade omsättningen med 8,9 MEUR jämfört med valutakurserna 4-6/2014.
 • Rörelseresultatet minskade med 11,2 % och var 80,6 MEUR (90,7). Rörelseresultat i procent var 23,3 % (24,5 %).
 • Periodens vinst minskade med 2,4 % och uppgick till 64,5 MEUR (66,1).
 • Resultat per aktie minskade med 2,4 % och var 0,48 euro (0,50 euro).

Januari – juni 2015

 • Omsättningen minskade med 8,0 % och var 626,8 MEUR (1-6/2014: 681,5 MEUR). Valutakurserna försämrade omsättningen med 38,0 MEUR jämfört med valutakurserna 1-6/2014.
 • Rörelseresultatet minskade med 19,0 % och var 128,8 MEUR (159,1). Rörelseresultat i procent var 20,6 % (23,3 %).
 • Periodens vinst ökade med 90,6 % och uppgick till 199,8 MEUR (104,8). Under första kvartalet returnerade bolaget till sitt ekonomiska resultat extraskatter och förseningsräntor på 100,3 MEUR efter beslutet att det tidigare skattebeslutet inte var befogat.
 • Resultat per aktie ökade med 90,6 % och var 1,50 euro (0,79 euro).

Marknadsutsikter (uppdaterad)

Under 2015, förutsatt att valutakurserna ligger på nuvarande nivå, beräknas omsättningen minska något jämfört med år 2014 och rörelseresultatet beräknas uppgå till 270-295 MEUR. (Tidigare marknadsutsikter 2015-05-08: Under 2015, förutsatt att valutakurserna ligger på nuvarande nivå, förväntas omsättningen och rörelseresultatet minska något jämfört med år 2014).

Vd Ari Lehtoranta:

”Ryssland har lyckats undvika de värsta ekonomiska scenarierna och förtroendet börjar så småningom att återställas. Läget är dock rätt så ostabilt och i de flesta segmenten inom detaljhandeln låg försäljningen och priserna på väldigt låg nivå, speciellt under andra kvartalet. Försäljningen av nya bilar och däck i Ryssland har legat på lägre nivå än förväntad och däckinköpen har flyttat sig mot de lägre segmenten B och C.

Förhandsförsäljningen av vinterdäck i år är klart försenad jämfört med tidigare år, inte enbart i Ryssland, utan även i stora delar av Europa. Den totala däckmarknaden i Europa har hittills i år vuxit med 2 %, men leveranserna av vinterdäck ligger 11 % under förra årets nivå. Vi tror att läget stabiliseras under andra halvåret, men marknadsvolymerna för inköp är nu mer beroende av en bra vintersäsong.

Försäljningen till Centraleuropa minskade på grund av att förhandsförsäljningen av vinterdäck blev försenad samt att leveranserna till vissa större kunder minskade på grund av deras stora lagervolymer. Vi beräknar att våra marknadsandelar kommer att öka under kommande kvartalen.

I Nordamerika har vi presterat utmärkt. Vi har vunnit marknadsandelar när det gäller våra kärnproduktgrupper och har lyckats överträffa tillväxten på marknaderna under flera kvartal. Under perioden ökade vår försäljning i Nordamerika med 26,8 %, jämfört med första halvåret 2014.

Förändrade valutakurser försämrade vår omsättning med 38,0 MEUR, jämfört med kursnivån H1/2014. Valutakursförlusterna och den negativa påverkan av Rysslands och CIS-ländernas lägre volymer kunde delvis kompenseras med bättre produktivitet, med ytterligare ökning av försäljningen av sommardäck, med bättre produktmix, med lägre råvarupriser, med tillväxten i Nordamerika och med ett bra resultat för Nokian Heavy Tyres. Allt det här gav en rörelseresultatnivå på 20,6 % (23,3 %) under första halvåret.

Vianor har utvecklats enligt förväntningarna i år. Även vårt distributionsnät expanderade enligt planerna. Våra däckkedjor ökade med 213 nya anläggningar och för närvarande finns  1 390 Vianor-anläggningar och över 1 000 anläggningar i NAD/N-Tyre-nätet.

Affärsenheten Nokian Heavy Tyres fortsatte att förbättra sin försäljning och lönsamhet och uppnådde en bra rörelseresultatnivå på 18,9 % under perioden.

Eftersom vår prognos har förändrats vad gäller den ryska marknaden år 2015, har även risknivån i vår prognos ökat. Därför har vi uppdaterat våra marknadsutsikter: omsättningen beräknas att minska något jämfört med 2014 och rörelseresultatet beräknas uppgå till 270-295 MEUR.

Vårt produktsortiment är mycket konkurrenskraftigt och förstärks ständigt, organisationens prestationsförmåga är utmärkt, produktiviteten ökar och distributionsnätet fortsätter att växa. Efter att marknaderna i Ryssland/CIS-länderna har stabiliserats tror vi på att vi kan öka vår försäljning under de kommande åren samt att vi lyckas behålla vår utmärkta lönsamhet, bra kassaflöde och våra stabila utdelningar.”

Marknadsläget

USA fortsätter att vara tillväxtmotorn med sin stödjande finanspolitik, ökande industriproduktion och stark sysselsättningsgrad. Även den europeiska ekonomin växer då den europeiska centralbankens ECB:s ekonomiska stödprogram har ökat den ekonomiska aktiviteten i området och den sämre eurokursen har stöttat exportindustrin. Eftersom många av de utvecklande ekonomierna är svaga och de geopolitiska riskerna fortfarande finns kvar, beräknas den globala BNP-ökningen uppgå till 3,5 procent under år 2015.

I Norden ökade försäljningen av nya bilar med 6 procent under första halvåret, jämfört med samma tid i fjol. Marknaden för personbilsdäck ökade med 9 procent, men tillväxten för helåret 2015 väntas bli lägre.

Efterfrågan på tunga specialdäck varierar kraftigt mellan produkterna och marknaderna, men det allmänna intrycket inom affärsområdet är positivt. Efterfrågan på original skogsmaskinsdäck var stort under första halvåret. Den ökade användningen av trä och den goda lönsamheten i massaindustrin förväntas öka efterfrågan på skogsmaskiner och däck även under resten av 2015.

Under perioden ökade inköp av premiumdäck för lastbilar med 2 % i Europa och med 11 % i Norden, jämfört med samma period i fjol. I Ryssland minskade efterfrågan på premiumlastbilsdäck med 16 %. Efterfrågan på lastbilsdäck väntas i år ligga på samma nivå som förra året på samtliga Nokian Tyres västmarknader. I Ryssland förväntas efterfrågan minska.

Råvarupriserna

Råvarupriserna var fortsatt låga, men förväntas stiga under andra halvåret 2015. Nokian Tyres råvarukostnader (€/kg) minskade med 14,8 %, jämfört med samma tid i fjol. Råvarukostnaderna väntas minska med cirka 5 procent under 2015, vilket skulle ge kostnadsfördelar med cirka 15 miljoner euro, jämfört med 2014.

Bruttoförsäljningen på marknaderna 

 

Tillväxt %

% av totalförsäljningen under H1 2015

% av totalförsäljningen under H1 2014

Nordiska länder

+5,8

40,4

34,8

Ryssland och CIS

-37,5

21,9

31,9

Övriga Europa

-7,0

23,4

22,9

Nordamerika

+26,8

13,7

 9,8

Nettoförsäljningen på affärsområden  

 

Tillväxt %

% av totalförsäljningen under H1 2015

% av totalförsäljningen under H1 2014

Personbilsdäck

-13,8

67,4

72,1

Heavy Tyres

+6,1

11,4

9,9

Vianor

+8,6

21,3

18,1

PERSONBILSDÄCK

4-6 2015

 • Omsättningen för affärsenheten personbilsdäck uppgick till 241,2 MEUR (273,7 MEUR Q2/2014), -11,9 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 69,6 MEUR (83,4), -16,6 %.
 • Rörelseresultat, % var 28,9 (30,5)

1-6 2015

 • Omsättningen uppgick till 448,8 MEUR (520,6 MEUR H1/2014), -13,8 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 129,7 MEUR (163,5), -20,7 %.
 • Rörelseresultat, % var 28,9 (31,4)

Omsättningen minskade, huvudsakligen på grund av devalveringen av rubeln och den klart minskade försäljningen i Ryssland. Försäljningen ökade i Nordamerika och fick medvind av de försämrade valutakurserna av USA- och Kanada-dollarn. Försäljningen i Norden låg på en oförändrad nivå. Försäljningen i övriga Europa minskade då försäljningen av vinterdäck trendmässigt förflyttades närmare höstens konsumentsäsong. Bolagets försäljning av sommardäck ökade på samtliga huvudmarknader.

Det genomsnittliga försäljningspriset minskade under perioden, beroende på valutakursförändringar. Vinterdäckens andel av försäljningsmixen var 65 % (75 %), men i sin helhet utvecklades försäljningsmixen positivt då andelen premiumprodukter av vinterprodukterna ökade och den lyckade försäljningen av SUV-däck förbättrade sommardäcksmixen. Genomförda prisökningar i Ryssland stödde genomsnittspriset. Den tuffa konkurrensen och faktumet att en del av de minskade råvarupriserna förflyttades till produktpriserna ledde till vissa mindre prissänkningar i vissa länder.

Hösten 2014 dominerade Nokian Tyres vinterdäcktester och vann ett stort antal tester i nordiska och ryska biltidningar. Speciellt positivt är att Nokian Tyres vinterdäck även vann många tester i centraleuropeiska biltidningar, vilket var en stor framgång för Nokian Tyres. Även nya Nokian sommardäcksortiment vann många sommardäcktester i Centraleuropa under våren 2015. Ständiga lanseringar av nya produkter med nya innovationer, som förbättrar säkerheten, komforten och miljön, har förstärkt varumärket och prisbilden för Nokian Tyres.

NOKIAN HEAVY TYRES 

4-6 2015

 • Omsättningen för Nokian Heavy Tyres uppgick till 38,0 MEUR (36,7 MEUR Q2/2014), +3,6 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MEUR (5,4), +39,1 %.
 • Rörelseresultat, % var 19,8 (14,8)

1-6 2015

 • Omsättningen uppgick till 75,6 MEUR (71,3 MEUR H1/2014), +6,1 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,3 MEUR (9,9), +44,1 %.
 • Rörelseresultat, % var 18,9 (13,9)

Efterfrågan låg på god nivå på Nokian Heavy Tyres västmarknader inom de viktigaste produktsegmenten. Affärsområdets leveranskapacitet ökade, vilket ökade omsättningen jämfört med samma tid förra året. Försäljningen av skogsmaskinsdäck ökade med 14 % och försäljningen av lastbilsdäck ökade tack vare bättre andra kvartal. Försäljningen ökade mest i Nordamerika och även tillväxtutsikterna för resten av året ser bäst ut där. Försäljningen ökade även i Norden och i övriga Europa. Försäljningen i Ryssland och CIS påverkades negativt på grund av devalveringarna mot euron.

Det genomsnittliga försäljningspriset jämfört med samma tid året innan minskade en aning på grund av den utmanande prissättningsmiljön. Ökad försäljning och minskade fasta kostnader förbättrade dock rörelseresultatet betydligt. Marginalerna stöddes av lägre råvarupriser och bättre produktivitet.

VIANOR

4-6 2015

 • Omsättningen för däckkedjan Vianor uppgick till 86,7 MEUR (81,0 MEUR Q2/2014), +7,0 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,7 MEUR (5,0), +12,1 %.
 • Rörelseresultat, % var 6,5 (6,2)

1-6 2015

 • Omsättningen uppgick till 141,7 MEUR (130,5 MEUR H1/2014), +8,6 %.
 • Rörelseresultatet var -6,9 MEUR (-6,9), +0,2 %.
 • Rörelseresultat, % var -4,9 (-5,3)

I slutet av perioden hade Vianor 197 (186) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland.

Omsättningen ökade i de nordiska länderna och mest ökade försäljningen i Norge. Försäljningen av personbilsdäck och tunga däck ökade och försäljningen av lastbilsdäck minskade en aning. Serviceförsäljningen ökade med 8 %, inklusive ökningen av försäljningen av bilservice med 10 %. Detaljhandelns andel var 54 % av Vianors totala försäljning.

Den gradvisa förändringen av verksamhetsmodellen från däckförsäljning till bilservice fortsätter med investeringar och lokala förvärv av bilverkstäder. I slutet av perioden hade totalt 61 bilverkstäder förvärvats och deras bilservicetjänster hade integrerats i Vianors anläggningar i Norden.

Franchising- och partnernätet

Under första halvåret expanderade Vianor sitt franchising- och partnernätverk med 35 nya försäljningsställen på Nokian Tyres kärnmarknader. I slutet av perioden ingick 1 390 försäljningsställen, varav 1 193 var partnerföretag, i Vianor-kedjan. Vianor är aktivt i 27 länder och mest aktiv i Norden, Ryssland och Ukraina. Som resultat av expansionen ökade Nokian Tyres marknadsandel i varje respektive land. Utvidgningen av partnernätverket kommer att fortsätta.

Den enklare partnermodellen Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) fortsatte sin expansion under perioden med 157 nya försäljningsställen till 1 026 försäljningsställen i 15 europeiska länder och i Kina. N-Tyre, det nya Nokian Tyres partnernätverket, har 74 anläggningar i Ryssland och Kazakhstan.

Investeringar

Investeringarna uppgick till 48,2 MEUR (36,0 MEUR).

För ytterligare information kontakta:

Vd Ari Lehtoranta +358 10 401 7733

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från: https://www.nokiantyres.com/releases