ons maj 7 08:05 2008

Nokian Tyres delårsrapport januari – mars 2008  • Koncernens omsättning ökade med 23,2 procent till 246,3 miljoner euro (2,3 miljarder SEK), januari - mars 2007: 199,9 miljoner euro (1,87 miljarder SEK)
  • ·Rörelseresultatet uppgick till 54,4 miljoner euro (509,8 miljoner SEK), januari - mars 2007: 39,0 miljoner euro (365,5 miljoner SEK)
  • ·Resultatet före skatt uppgick till 49,8 miljoner euro (466,7 miljoner SEK), januari - mars 2007: 35,6 miljoner euro (333,6 miljoner SEK)
  • Nettoresultatet uppgick till 45,1 miljoner euro (422,6 miljoner SEK), januari - mars 2007: 28,1 miljoner euro (263,3 miljoner SEK)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,36 euro (3,37 SEK), januari - mars 2007: 0,23 euro (2,16 SEK)
  • Kassaflödet (Casch Flow II) var -78,1 miljoner euro (-731,9 miljoner SEK), januari - mars 2007: -103,7 miljoner euro (-965,3 miljoner SEK)
  • Medeltal anställda uppgick till 3.706 (3.513)

VD Kim Gran:
”Årets första kvartal gav oss en flygande start för året 2008. Försäljningen ökade kraftigt på bolagets kärnmarknader och rörelseresultatet blev klart bättre än samma tid året innan. Huvuddelen av försäljningsökningen kom från Ryssland och från de övriga OSS-länderna. Förhandsförsäljningen av både sommar- och vinterdäck låg på hög nivå. Tack vare bättre försäljningsmix, prisökningar och nya produkter ökade medelpriserna på däck. I Ryssland ökade produktionen enligt målet vilket förbättrade lönsamheten. Sommardäckssäsongen började sent i år vilket flyttade Vianors resultat till årets andra kvartal. Utsikterna för resten av året ser goda ut och vi förväntar oss att tillväxten blir fortsatt stark på våra kärnmarknader.”

Marknadsläget
Eftermarknaderna för personbilsdäck ökade i Ryssland och i de övriga OSS-länderna. Jämfört med motsvarande period 2007 ökade Nokian Tyres försäljning i Ryssland och OSS-länderna med totalt 64,0 procent. I Norden och i övriga Västeuropa minskade däckmarknaderna något. Mest ökade efterfrågan på vinterdäck, SUV-däck och sommardäck i de högre hastighetsklasserna. I Norden och i Ryssland började sommardäckssäsongen på allvar först under årets andra kvartal. Efterfrågan på tunga specialdäck och lastvagnsdäck var fortsatt hög. De flesta däcktillverkare höjde sina priser på grund av ökade råvarupriser.


Personbilsdäck
Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 34,4 procent under januari - mars och uppgick till 190,1 miljoner euro (1,78 miljarder SEK), jämfört med 141,4 miljoner euro (1,32 miljarder SEK) vid samma tid 2007. Rörelseresultatet uppgick till 65,0 miljoner euro (609,2 miljoner SEK), när det vid samma tid året innan uppgick till 41,6 miljoner euro (389,8 miljoner SEK).

Försäljningen av sommar- och vinterdäck för personbilar ökade klart, jämfört med samma period 2007. Försäljningen ökade särskilt i Ryssland och i de övriga OSS-länderna, men även i Norden och i USA gick försäljningen bättre än året innan. När det gäller sommardäck såldes det mest SUV-däck och däck i högre hastighetsklass. Under första kvartalet började förhandsförsäljningen av vinterdäck till Ryssland och till de övriga OSS-länderna. I höst börjar konsumentförsäljningen av den nya Nokian Hakkapeliitta R vinterdäcksfamiljen, vilket satte fart på försäljningen.

Nokian Heavy Tyres
Omsättningen för affärsområdet tunga däck ökade med 8,9 procent och uppgick till 27,9 miljoner euro (261,5 miljoner SEK), jämfört med 25,6 miljoner euro (240,0 miljoner SEK) vid samma tid 2007. Rörelseresultatet uppgick till 6,3 miljoner euro (59,0 miljoner SEK), jämfört med 6,1 miljoner euro (57,1 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

Tillverkningen av skogsmaskiner och andra arbetsmaskiner låg på hög nivå och försäljningen av Nokian Heavy Tyres produkter ökade i Norden och i Centraleuropa. Mest ökade försäljningen av skogsmaskinsdäck, tunga industridäck, gruvmaskinsdäck och specialdäck för lantbruk. I början av året genomfördes en prisökning vilket tillsammans med god försäljningsmix ökade medelpriserna.

Vianor
Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 46,7 miljoner euro (437,6 miljoner SEK), vilket var 1,6 procent mer än vid motsvarande tid 2007: 46,0 miljoner euro (431,0 miljoner SEK). Rörelseresultatet var -10,4 miljoner euro (-97,5 miljoner SEK), jämfört med -5,7 miljoner euro (-53,4 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

I slutet av perioden hade Vianor 382 däckverkstäder i Sverige, Finland, Norge, Ryssland, Baltikum, Schweiz, USA, Ukraina och Kazakstan. I Sverige finns 72 verkstäder.

Övrig affärsverksamhet
Omsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck uppgick till 4,9 miljoner euro (45,9 miljoner SEK), jämfört med 4,5 miljoner euro (42,2 miljoner SEK) vid motsvarande tid året innan, en ökning med 9,4 procent. Affärsområdet säljer mest vinterprodukter och försäljningen samt resultatet koncentreras starkt till andra halvåret.


Investeringar
Under januari - mars uppgick investeringarna till 42,7 miljoner euro (400,2 miljoner SEK), jämfört med 30,2 miljoner euro (283,0 miljoner SEK) vid motsvarande tid 2007.

För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran, tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:

www.nokiantyres.com