tor november 1 08:14 2007 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – september 2007  • Koncernens omsättning ökade med 25,2 procent till 668,6 miljoner euro (6,2 miljarder kronor), januari – september 2006: 533,9 miljoner euro (4,9 miljarder kronor)
  • Rörelseresultatet uppgick till 140,8 miljoner euro (1,3 miljarder kronor), januari - september 2006: 85,6 miljoner euro (787,0 miljoner kronor)
  • Resultatet före skatt uppgick till 128,8 miljoner euro (1,2 miljarder kronor), januari- september 2006: 77,8 miljoner euro (715,3 miljoner kronor)
  • Nettoresultatet uppgick till 107,5 miljoner euro (988,3 miljoner kronor), januari - september 2006: 59,3 miljoner euro (545,2 miljoner kronor)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,88 euro (8,09 kronor), januari – september 2006: 0,49 euro (4,50 kronor)
  • Kassaflödet (Casch Flow II) var -213,8 miljoner euro (-1,9 miljarder kronor), januari – september 2006: -165,1 miljoner euro (-1,5 miljarder kronor)
  • Medeltal anställda uppgick till 3.646 (3.239) i slutet av perioden
VD Kim Gran:

”Tredje kvartalet 2007 var fortsatt gynnsam för Nokian Tyres, i likhet med början av året. Omsättningen steg på samtliga affärsområden och jämfört med förra året ökade rörelseresultatet både på årets tredje kvartal och perioden januari – september. Försäljningen ökade på samtliga huvudmarknader och speciellt i Ryssland. Av försäljningen av personbilsdäck var huvudparten vinterdäck. Tack vare god försäljningsmix, prisförhöjningar och nya produkter ökade medelpriserna på däck. Produktionen i Ryssland ger fördelar vilket förbättrade lönsamheten. Utsikterna för resten av året ser goda ut och vi förväntar oss att tillväxten fortsätter att även öka under det fjärde kvartalet. På grund av kapacitetsbristen blir tillväxten dock måttligare än under januari – september och på fjärde kvartalet året innan.”

Marknadsutsikter


Marknadsläget förändrades inte märkbart från årets början. Jämfört med förra året ökade eftermarknaderna för personbilsdäck i Ryssland, OSS-länderna och i Östeuropa, men minskade något i Norden och i Västeuropa. Mest ökade efterfrågan på vinterdäck, SUV-däck och sommardäck i höga hastighetsklasser. Efterfrågan på tunga specialdäck samt lastbilsdäck var stor och det var brist på tunga specialdäck.

Juli – september 2007


Nokian Tyres koncernens omsättning under juli – september 2007 ökade med 27,9 procent till 236,0 miljoner euro (2,2 miljarder kronor) jämfört med 184,5 miljoner euro (1,7 miljarder kronor) vid samma period året innan. Koncernens fakturering till de nordiska länderna ökade med 16,3 procent, till Ryssland och OSS-länderna med 51,9 procent, till Östeuropa med 37,3 procent och 6,7 procent till USA.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Rörelseresultatet uppgick till 51,6 miljoner euro (474,4 miljoner kronor) jämfört med 37,0 miljoner euro (340 miljoner kronor) året innan. Resultatet före skatter uppgick till 46,4 miljoner euro (426,6 miljoner kronor), jämfört med 35,8 miljoner euro (329,1 miljoner kronor) året innan. Nettoresultatet uppgick till 37,4 miljoner euro (343,8 miljoner kronor) jämfört med 27,5 miljoner euro (252,8 miljoner kronor) vid samma period 2006. Resultatet per aktie uppgick till 0,30 euro (2,76 kronor) jämfört med 0,23 euro (2,11 kronor) juli - september 2006.

Personbilsdäck


Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 33,0 procent under januari – september och uppgick till 457,7 miljoner euro (4,2 miljarder kronor), jämfört med 344,2 miljoner euro (3,2 miljarder kronor) vid samma tid 2006. Rörelseresultatet uppgick till 137,8 miljoner euro (1,3 miljarder kronor), när det vid samma tid året innan uppgick till 81,0 miljoner euro (744,7 miljoner kronor).
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Försäljningen av personbilsdäck gick mycket bra på de viktigaste marknaderna, speciellt i Ryssland. Huvuddelen av försäljningen var vinterdäck och mest ökade försäljningen av Nokian Hakkapeliitta 5 och Nokian Hakkapeliitta SUV 5 vinterdäck. Lanseringen av den nya Nokian Hakka sommardäcksfamiljen ökade försäljningen av sommardäck.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Nokian Tyres lanserade tre nya personbilsdäck i september: sommardäcken Nokian Hakka Z och Nokian Hakka SUV samt vinterdäcket Nokian Hakkapeliitta R SUV. De nya produkterna är avsedda för krävande användning i Norden och i Ryssland. De nya däcken börjar säljas till konsumenterna 2008.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Tunga däck


Omsättningen för affärsområdet tunga däck ökade med 12,1 procent och uppgick till 73,6 miljoner euro (676,6 miljoner kronor), jämfört med 65,7 miljoner euro (604,0 miljoner kronor) vid samma tid 2006. Rörelseresultatet uppgick till 16,9 miljoner euro (155,3 miljoner kronor), jämfört med 15,3 miljoner euro (140,6 miljoner kronor) vid samma tid året innan.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Försäljningen och orderstock ökade väsentligt inom samtliga produktgrupper och på samtliga viktigaste marknader, både på original- och eftermarknaden.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Jämfört med året innan ökade produktionsvolymen, men affärsområdets leveranskapacitet räckte inte till att motsvara den starkt ökande efterfrågan på marknaderna. Även bristen på fälgar försenade leveranser till kunderna.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Vianor


Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 170,4 miljoner euro (1,6 miljarder kronor), vilket var 13,7 procent mer än vid motsvarande tid 2006: 149,9 miljoner euro (1,4 miljarder kronor). Rörelseresultatet var -3,4 miljoner euro (-31,2 miljoner kronor), jämfört med -6,0 miljoner euro (-55,1 miljoner kronor) vid samma tid året innan.


Övrig affärsverksamhet


Omsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck uppgick till 21,3 miljoner euro (195,8 miljoner kronor), jämfört med 20,4 miljoner euro (187,5 miljoner kronor) vid motsvarande tid året innan. Omsättningen var 4,8 procent högre än vid motsvarande tid förra året.

Affärsområdet säljer mest vinterprodukter och försäljningen samt resultatet koncentreras starkt till andra halvåret.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Investeringar


Under juli – september uppgick investeringarna till 25,3 miljoner euro (232,6 miljoner kronor), jämfört med 23,5 miljoner euro (216 miljoner kronor) året innan, och under januari - september till 83,1 miljoner euro (764 miljoner kronor), jämfört med 76,1 miljoner euro (699,6 miljoner kronor) vid motsvarande tid 2006.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Utsikterna för resten av året


För det fjärde kvartalet ser utsikterna goda ut. Efterfrågan på vinterdäck, UHP-sommardäck och SUV-däck fortsätter att öka, speciellt i Ryssland, OSS-länderna och i Östeuropa. I Norden och i övriga Europa väntas marknaderna inte växa. Tillverkningen av skogsmaskiner och andra arbetsmaskiner ligger på hög nivå och den globala bristen på tunga specialdäck fortsätter.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Råvaropriserna stiger inte lika mycket som tidigare och under resten av året kommer de att ligga på samma nivå som under tredje kvartalet. På årsbasis 2007 beräknas råvarupriserna stiga med tre procent, jämfört med 2006.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Nokian vinterdäck har fått topplacering i flera vinterdäcktester som motortidningarna har gjort. Detta har förstärkt varumärket Nokian och har ökat efterfrågan på däck.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Bolaget har förutsättningar att kraftigt öka försäljningen under 2007, att förbättra förra årets resultatet och också lönsamheten något. Utsikterna för resten av året ser goda ut och vi förväntar oss att tillväxten fortsätter även att öka under det fjärde kvartalet. På grund av kapacitetsbristen blir tillväxten dock måttligare än under januari – september och på fjärde kvartalet året innan. Koncernens mål är att öka omsättningen med cirka 15 procent 2007, vilket innebär en omsättning på 950 – 1.000 miljoner euro (8,7 – 9,2 miljarder kronor).

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

För ytterligare information kontakta:


VD Kim Gran

tel. +358 10 401 7336
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
www.nokiantyres.com