tis november 1 08:00 2016 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres plc - delårsrapport januari-september 2016

Marknadsandelar, omsättning och lönsamhet förbättrades under Q3 jämfört med samma period i fjol. Marknader är stabila och Ryssland håller på att stabiliseras.

Juli – september 2016 

 • Omsättningen ökade med 2,0 % och var 317,2 MEUR (7-9/2015: 311,0 MEUR).
 • Rörelseresultatet ökade med 2,4 % och var 74,1 MEUR (72,4). Rörelseresultat i procent var 23,3 % (23,3 %).
 • Periodens vinst ökade med 2,9 % och uppgick till 59,4 MEUR (57,7).
 • Resultat per aktie var 0,44 euro (0,43 euro).
 • Det operativa kassaflödet förbättrades och var -52,5 MEUR (109,8).

Januari – september 2016 

 • Omsättningen minskade med 0,8 % och var 930,5 MEUR (1-9/2015: 937,9 MEUR). Valutakurserna försämrade omsättningen med 34,0 MEUR jämfört med kursnivån 1-9/2015.
 • Rörelseresultatet ökade med 0,4 % och var 202,0 MEUR (201,2). Rörelseresultat i procent var 21,7 % (21,5 %).
 • Periodens vinst minskade med 37,6 % och uppgick till 160,6 MEUR (257,5). Under januari-mars 2015 returnerade bolaget till sitt ekonomiska resultat extraskatter och förseningsräntor på 100,3 MEUR från åren 2007-2010, efter beslutet att det tidigare skattebeslutet inte var befogat. Exklusive skattebeslutet ökade periodens vinst med 2,1 % jämfört med 1-9/2015.
 • Resultat per aktie var 1,19 euro (1,93 euro).
 • Det operativa kassaflödet var -92,5 MEUR (-115,5). Kassaflödet påverkades av -51,0 MEUR betalda extraskatter och förseningsräntor angående skattetvisten gällande åren 2007-2010. Bolaget betalade dessa i januari 2016.

Marknadsutsikter (oförändrad)

Under 2016, förutsatt att valutakurserna ligger på nuvarande nivå, beräknas omsättningen och rörelseresultatet ligga på samma nivå som år 2015.

Vd Ari Lehtoranta:
”Vinterdäcksmarknader under tredje kvartalet var rätt så stabila, nästan oförändrade. Vinterdäcksleveranserna fortsatte att flytta sig mot sista kvartalet. Sommardäckssäsongen i Ryssland var en positiv överraskning och var en av de första svaga signalerna för att det ekonomiska läget håller på att stabiliseras. Försäljningen till Ryssland och CIS-länder till och med ökade en aning, men marknaden ligger fortfarande på låg nivå och det finns inga tecken på en snabb tillväxt.

Våra försäljningsvolymer var högre än förra året och produktiviteten fortsatte att utveckla sig positivt. Råvarupriserna började öka, precis enligt våra prognoser, men vi kunde dra nytta av våra lägre produktionskostnader. Kassaflödet var klart bättre än förra året. Vi har även lyckats öka våra marknadsandelar i våra målområden, trots alla utmaningar.

Omsättningen och rörelseresultatet inom personbilsdäck ökade en aning under tredje kvartalet, jämfört med samma period i fjol. Medelförsäljningspriset var nästan oförändrat under det senaste kvartalet, då den negativa påverkan av valutorna var den minsta på länge.

De svaga marknaderna var utmanande för Heavy Tyres. Endast skogssektorn utvecklade sig fortsatt bra. Vi har ändå beslutat att fortsätta med nödvändiga investeringar för framtiden och därför minskade rörelseresultatet en aning. Vianors omsättning ökade lite, men en svår prissättningsmiljö försämrade lönsamheten.

Tillväxten inom vårt distributionsnät var positiv. Våra distributionsnät Vianor, NAD och N-Tyre expanderade med 141 nya anläggningar under tredje kvartalet. Det finns nu totalt 3 079 anläggningar.

Vi lanserade flera intressanta produkter under tredje kvartalet och våra produkter var fortsatt framgångsrika i tidningstester. Vårt produktsortiment är återigen lite mer täckande än tidigare.

Hög kundnöjdhet, utmärkt organisation och världens mest säkra däck skapar en mycket bra grund för framtida tillväxt. Jag kommer stolt och helhjärtat fortsätta mitt arbete fram till slutet av året för att vi igen ska uppnå ett bra år för Nokian Tyres.”

Marknadsläget

Den globala återhämtningen fortsätter. Världsekonomin fortsätter att öka i en takt som är moderat jämfört med nivån före krisen, men som kan vara den nya normnivån i rådande förhållanden. Tillväxten väntas öka något under åren 2017 och 2018. Den globala BNP-ökningen väntas uppgå till 3,0 procent under år 2016. För Norden är BNP-prognosen +0,8 - +3,0 %, för Europa (inkl. Norden) +1,5 %, för USA +1,5. I Ryssland väntas en BNP-minskning på strax över 1 %.

I Norden ökade försäljningen av nya bilar med 8 % under januari-september, jämfört med samma period förra året. Marknaden för personbilsdäck ökade med 1 % jämfört med motsvarande period i fjol. Efterfrågan för hela 2016 väntas förbli på samma nivå som förra året.

Efterfrågan på tunga specialdäck globalt varierade fortfarande kraftigt mellan produktgrupper och marknader under januari-september 2016. Efterfrågan på original skogsmaskinsdäck var fortsatt stor. Den ökande användningen av trä och den goda lönsamheten i massaindustrin förväntas öka efterfrågan på skogsmaskiner och däck även under de kommande kvartalen.

Under januari-september 2016 ökade inköpen av premiumdäck för lastbilar med 1 % i Europa och minskade med 4 % i Norden. I Ryssland ökade efterfrågan med 30 %, jämfört med januari-september 2015. Efterfrågan på lastbilsdäck i år väntas öka eller ligga på samma nivå som förra året på samtliga Nokian Tyres västmarknader. I Ryssland förväntas efterfrågan ligga på låg nivå, även om det fanns en viss tillväxt under januari-september 2016.

Råvarupriserna

Råvarupriserna förväntas öka i slutet av 2016, men de kommer troligen att vara lägre än under 2015. Nokian Tyres råvarukostnader (euro/kg) minskade med 7,7 % under januari-september, jämfört med förra året. Råvarukostnaderna väntas minska med cirka 6 % under 2016, vilket skulle ge kostnadsfördelar med cirka 17 miljoner euro, jämfört med 2015.

Omsättningsutvecklingen på marknaderna 

 

Tillväxt %

% av 1-9/2016 försäljningen

% av 1-9/2015 försäljningen

Norden

2,3

42,5

41,0

Ryssland och CIS

-23,3

13,5

17,4

Övriga Europa

12,6

31,6

27,7

Nordamerika

-13,6

11,5

13,1

 Omsättningsutvecklingen på affärsområden 

 

 

Tillväxt %

% av 1-9/2016 försäljningen

% av 1-9/2015 försäljningen

Personbilsdäck

-1,2

67,3

67,7

Heavy Tyres

0,1

11,5

11,4

Vianor

0,8

21,2

20,9

Investeringar

Investeringarna uppgick till 74,4 MEUR (72,7 MEUR) under perioden.

PERSONBILSDÄCK

7 – 9/2016

 • Omsättningen för affärsenheten personbilsdäck uppgick till 234,6 MEUR (226,3 MEUR 7-9/2015), 3,7 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 84,4 MEUR (75,6), 11,7 %.
 • Rörelseresultat i procent var 36,0 % (33,4)

1 – 9/2016

 • Omsättningen för affärsenheten personbilsdäck uppgick till 667,1 MEUR (675,0 MEUR 1-9/2015), -1,2 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 211,4 MEUR (205,3), 3,0 %.
 • Rörelseresultat i procent var 31,7 % (30,4)

Omsättningen minskade något under perioden, huvudsakligen beroende på den tydligt minskade försäljningen i Ryssland, på grund av den förväntade minskningen av försäljningen i Nordamerika och på grund av negativa valutaeffekter. I övriga Europa ökade försäljningen och försäljningen i Norden låg på stabil nivå. Volymerna ökade i de flesta länder. I Europa fortsatte försäljningen trendmässigt flyttas närmare konsumentsäsongen. Bolagets försäljning av sommardäck fortsatte att öka på samtliga huvudmarknader.

Det genomsnittliga försäljningspriset i euro minskade en aning. Vinterdäckens andel av försäljningsmixen var 66 % (69 %), sommardäckens andel 24 % (21 %) och All-Season-däckens andel 10 % (10 %). Den tuffa konkurrensen och faktumet att en del av de minskade råvarupriserna flyttades till produktpriserna ledde till vissa prissänkningar i några länder. Prispressen är fortsatt hög.

Minskningen av råvarupriserna (€/kg) på 7,7 % jämfört med samma period i fjol samt förbättringen av produktiviteten stödde marginalerna.

Under perioden vann Nokian Tyres det ansedda priset Tire technology of the year 2016 med sitt vinterdäck Nokian Hakkapeliitta R2. Produkterna klarade sig även bra i tester: till exempel var Nokian Hakkapeliitta 8 testvinnare i svenska Auto, Motor & Sports, finska biltidningen Tuulilasis och ryska Za Rulems samt Autoreviews vinterdäcktester. I Aftonbladets vinterdäcktest och även i finska Tekniikan Maailmas test vart däcket delad etta. Dubbfria vinterdäcket Nokian Hakkapeliitta R2 vann testet i svenska Auto, Motor & Sport och var tvåa i Vi Bilägare, Aftonbladet samt i finska Tekniikan Maailma. Svenska Vi Bilägare bedömde däcket som ett mycket bra val för nordiska vinterförhållanden. Läs mer: https://www.nokiantyres.se/innovativt-arbete/testframgangar/. Under perioden lanserades exempelvis nya sommardäcket Nokian Hakka Blue 2.

NOKIAN HEAVY TYRES

7 – 9/2016

 • Omsättningen för Nokian Heavy Tyres uppgick till 37,3 MEUR (37,9 MEUR 7-9/2015), -1,6 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,0 MEUR (7,8), -22,6 %.
 • Rörelseresultat i procent var 16,2 % (20,6)

1 – 9/2016

 • Omsättningen för Nokian Heavy Tyres uppgick till 113,6 MEUR (113,5 MEUR 1-9/2015), 0,1 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,0 MEUR (22,1), -4,6 %.
 • Rörelseresultat i procent var 18,5 % (19,4)

Efterfrågan på västmarknader låg på måttlig nivå inom Nokian Heavy Tyres viktigaste produktsegment. Försäljningen av skogsmaskinsdäck gick fortsatt bra. Försäljningen i Norden låg på god nivå och ökade i Ryssland. På grund av lägre försäljning av lantbruksdäck minskade försäljningen i övriga Europa. Försäljningen ökade en aning i Nordamerika. Rörelseresultatet minskade lite jämfört med samma period i fjol, beroende på ökade marknadsaktiviteter, även om de lägre råvarukostnaderna stödde lönsamheten.

Det genomsnittliga försäljningspriset minskade januari-september 2016 jämfört med samma period förra året på grund av den utmanande prissättningsmiljön, ökade andelen originaldäck och produktmixen. Försäljningsvolymerna av egen produktion ökade under perioden jämfört med samma period i fjol. Produktiviteten förbättrades.

VIANOR

Eget försäljningsnät

7 – 9/2016

 • Omsättningen för däckkedjan Vianor uppgick till 66,7 MEUR (66,4 MEUR 7-9/2015),
 • 0,4 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,7 * MEUR (-6,0), -11,0 %.
 • Rörelseresultat i procent var -10,0 % * (-9,1)

* Exklusive poster av engångskaraktär: rörelseresultat -5,7 MEUR, rörelseresultat i procent -8,5 %.

1 – 9/2016

 • Omsättningen för däckkedjan Vianor uppgick till 209,9 MEUR (208,2 MEUR 1-9/2015), 0,8 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -15,9 ** MEUR (-12,9), -22,4 %.
 • Rörelseresultat i procent var -7,6 % ** (-6,2)

** Exklusive poster av engångskaraktär: rörelseresultat -14,9 MEUR, rörelseresultat i procent -7,1 %.

Poster av engångskaraktär på 1 MEUR inkluderar avskrivning av ICT-projektet.

Omsättningen ökade i de nordiska länderna under perioden, jämfört med förra året. Försäljningen av personbilsdäck ökade lite, medan försäljningen av lastbilsdäck och tunga däck minskade en aning. Serviceförsäljningen ökade med 2,8 %. Detaljhandelns andel var 52 % av Vianors totala försäljning. Den svåra prissättningsmiljön minskade lönsamheten.

Vianors anläggningar utvecklas allt mer till fullserviceanläggningar där kunden kan köpa nya däck, däcktjänster och bilservice. I slutet av perioden hade Vianor 206 (197) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA, Schweiz och Ryssland.

Återförsäljarnät

Nokian Tyres återförsäljarnät omfattar Vianors egen däckkedja, Vianors partnerkedja, Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) och N-Tyre partnernätverk.

Under perioden ökade Vianors däckkedja på Nokian Tyres kärnmarknader med 19 anläggningar (+8 egna, +11 partners). I slutet av perioden ingick 1 494 försäljningsställen i Vianor-kedjan, varav 1 288 var partnerföretag. Vianor är aktivt i 26 länder och mest aktiv i Norden, Ryssland och Ukraina. Utvidgningen av partnernätverket kommer att fortsätta.

Den enklare partnermodellen Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) fortsatte sin expansion under perioden med 225 nya avtal till 1 464 försäljningsställen i 19 europeiska länder och i Kina. Nokian Tyres N-Tyre partnernätverk ökade under perioden med 19 anläggningar och har nu 121 anläggningar i Ryssland och CIS-länder.

För ytterligare information kontakta:

Vd Ari Lehtoranta +358 10 401 7733

Pressmeddelandet är en översättning och sammanfattning.

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från: http://www.nokiantyres.com/releases