ons november 1 02:59 2017 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres plc delårsrapport januari-september 2017

Starkt resultat med stabila utsikter för helåret

Nokian Tyres omsättning under juli-september 2017 ökade med 14,5 procent till 363,1 miljoner euro (7-9/2016: 317,2). Rörelseresultatet ökade med 21,3 procent och uppgick till 89,8 miljoner euro (74,1). Resultatet per aktie var 0,08 euro (0,44). Periodens vinst minskade med 82,8 procent och var 10,2 MEUR (59,4) och inkluderar extra skatter och förseningsräntor på 59 MEUR från beskattningsåret 2011.

Nokian Tyres omsättning under januari-september 2017 ökade med 16,3 procent och uppgick till 1 082,0 MEUR (1-9/2016: 930,5). Rörelseresultatet ökade med 20,2 procent till 242,8 MEUR (202,0). Periodens vinst minskade med 21,1 procent och var 126,7 MEUR (160,6) och inkluderar extra skatter och förseningsräntor på 59 MEUR från beskattningsåret 2011.

Nokian Tyres gjorde ett starkt resultat på alla sina huvudmarknader under januari-september 2017. Både omsättningen och rörelseresultatet ökade.

– Affärsområdet personbilsdäck växte starkt under januari-september och vi lyckades öka våra marknadsandelar på alla våra huvudmarknader. Rörelseresultatet ökade klart jämfört med samma period förra året. Produktionsvolymerna är högre i båda våra fabriker för att motsvara den ökade efterfrågan och vi har även byggt en ny produktionslinje i fabriken i Ryssland, säger Hille Korhonen, vd för Nokian Tyres plc.

Personbilsdäck

Omsättningen ökade klart, huvudsakligen beroende av den betydande ökningen av omsättningen i Ryssland. Omsättningen ökade också i Nordamerika och övriga Europa, jämfört med samma period förra året. I Norden ökade omsättningen en aning. Volymerna ökade i de flesta länderna. I Europa fortsatte förflyttningen av försäljningen trendmässigt närmare konsumentsäsongen.

Nokian Tyres produkter har vunnit däcktester i motortidningar världen över. Läs mer om testframgångarna på www.nokiantyres.se/innovativt-arbete/testframgangar/. I början av året lanserades nya produkter, exempelvis Nokian Hakkapeliitta 9, Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian Nordman 7 och Nokian Nordman 7 SUV.

Tunga däck

Efterfrågan på Nokian Heavy Tyres flesta viktigaste produkter låg på bra nivå på västmarknaderna under januari-september. Speciellt bra gick försäljningen av lantbruksdäck. Försäljningen ökade tydligt i Nordamerika och ökade i övriga Europa samt Norden. I Ryssland ökade försäljningen huvudsakligen på grund av valutapåverkan. Speciellt bra gick försäljningen av nya produkter.

Vianor

Omsättningen ökade lite under januari-september 2017, jämfört med samma tid förra året, men påverkades av den strama prissättningen. Läget för detaljhandeln var fortsatt mycket utmanande i Norden.

I slutet av tredje kvartalet hade Vianor 196 (206) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge och USA. I kedjan ingick dessutom 1 290 partner-anläggningar. Antalet NAD-anläggningar i 21 europeiska länder och i Kina var 1 723 och antalet N-Tyre-anläggningar i Ryssland och CIS-länder var 125. Vianor finns i 26 länder.

Investeringar

Nokian Tyres investeringar uppgick till 95,3 MEUR (74,4) under perioden.

Råvarupriser

Nokian Tyres råvarukostnader (euro/kg) ökade med 20,2 procent jämfört med samma period 2016.

Utsikter för år 2017

Efterfrågan på personbilsdäck på eftermarknaden väntas öka under 2017 i Nordamerika och hålla sig på samma nivå i Centraleuropa och Norden. I Ryssland väntas marknaden börja öka igen, men återhämtningstakten beräknas bli rätt så modest.

Efterfrågan på tunga däck väntas ligga på bra nivå när det gäller Nokian Heavy Tyres viktigaste produkter. Produktionskapaciteten och leveransförmågan för Nokian Heavy Tyres har förbättrats, vilket väntas öka försäljningen och omsättningen jämfört med förra året.

Däckkedjan Vianors egna anläggningar väntas öka sin försäljning, fortsätta öka sin tjänsteaffärsverksamhet och förbättra sitt resultat under 2017. Antalet Vianor-partners och Nokian Tyres andra nätverk som Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD) och kedjan N-Tyre kommer att fortsätta sin expansion.

Pressmeddelandet är en översättning och sammanfattning. Bokslutskommuniké på engelska kan hämtas från: https://www.nokiantyres.com/company/publications/releases/

Nyckeltal, miljoner euro

 

7-9 /17

7-9 /16

Ändring %

1–9 /17

1–9 /16

Ändring %

Omsättning

363,1

317,2

14,5

1 082,0

930,5

16,3

Rörelseresultat

89,8

74,1

21,3

242,8

202,0

20,2

Rörelsemarginal %

24,7

23,3

 

22,4

21,7

 

Resultat före skatt

67,4

69,2

-2,5

213,4

192,4

10,9

Resultat

10,2

59,4

-82,8

126,7

160,6

-21,1