tis juni 9 12:17 2015 i kategori Företagsnyheter

Spara pengar – luften i däcken kostar ingenting

Vi svenskar älskar våra kombibilar som rymmer mycket last. Och visst lastas de fullt med grejer när man åker till sommarstället eller på semester. Men visste du att din fullastade bil kräver mer luft i däcken? För lågt däcktryck försämrar körsäkerheten avsevärt. Dessutom kostar det eftersom både bränsleförbrukningen och däckslitaget ökar.

Ett däck är inte helt lufttätt utan släpper ut lite luft med tiden. Därför är det viktigt att kolla däcktrycket regelbundet, helst var tredje vecka.

− Däckets rullmotstånd ökar när lufttrycket är för lågt, vilket ökar bränsleförbrukningen. Det märker man i plånboken, medan luften i däcken kostar ingenting, poängterar Allan Ostrovskis, teknisk chef på Nokian Tyres.

Däck med rätt lufttryck minskar rullmotståndet upp till tio procent. Det innebär en bränslebesparing på över en halv liter på tio mil. Åker du långt lönar det sig definitivt att kolla däcktrycket före resan.

Husbil kräver högre däcktryck

Däcken på lätta lastbilar och husbilar ska ha nästan dubbelt så hög däcktryck än personbilsdäck. Tunga laster kräver högre däcktryck och därför ska de så kallade C-däck för dessa fordon ha ett däcktryck på 4-4,5 bar (400 kPa-450 kPa).

− Däcktrycket påverkar även däckslitaget och därmed däckens livslängd. Om däcktrycket är en femtedel lägre än det rekommenderade så minskar däckens livslängd med en femtedel. Är trycket 30 procent för lågt halveras däckens livslängd, vilket även det ökar kostnaderna avsevärt, påminner Ostrovskis.

En undersökning som tyska motororganisationen ADAC har gjort visar att ett framdäck med 1 bar (100 kPa) för lågt däcktryck förlänger bromssträckan upp till tio meter på våt väg. Har alla fyra däck lika lågt däcktryck är sidogreppet hälften så bra än normalt.

Däcktrycket kollas för sällan

En nordisk sommardäcksenkät som Nokian Tyres har gjort visar att närmare 70 procent av svenska bilägare kollar däcktrycket väldigt sällan, det kan gå flera månader mellan kontrollerna. Var fjärde bilägare anger att däcktrycket kollas endast i samband med däckbyte på hösten och våren. Kvinnor är sämre på att kolla däcktrycket än män och yngre bilförare kollar trycket mer sällan än bilägare som är 55 år eller äldre.

− Rätt däcktryck är även en viktig säkerhetsfaktor, en billig livförsäkring. Vid en hastig undanmanöver eller inbromsning, om till exempel en älg eller rådjur springer över vägen, reagerar däck med för lågt lufttryck trögare. Resultatet blir längre bromssträcka och sämre sidogrepp, vilket kan leda till en sladd, säger Ostrovskis.

Inforuta ökar säkerheten och komforten

Nokian Tyres däck har på däcksidan en inforuta där man kan markera däcktrycket och däckets plats på bilen. På nyare däck kan där även markeras dragmomentet för lättmetallfälgar.

Servicetips för sommardäck:

https://www.nokiantyres.se/innovativt-arbete/dackfakta/anvandningstips/ 
https://www.nokiantyres.se/innovativt-arbete/dackfakta/fragor-om-dacken/

Mer information

Allan Ostrovskis, teknisk chef, 070-244 8820, Allan.Ostrovskis(at)nokiantyres.com
www.nokiantyres.se

Twitter: https://twitter.com/NokianTyresCom 
You Tube: www.youtube.com/NokianTyresCom 
Facebook: www.facebook.com/nokiantyressverige 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc 
Instagram: https://instagram.com/nokiantyrescom/

Sommardäcksenkäten gjordes av YouGov i uppdrag av Nokian Tyres. Enkäten bygger på intervjuer med drygt tusen svenska, finska och norska representativt utvalda personer efter ålder, kön och bostadsort i åldern 18+ med körkort och som är med och bestämmer över valet av nya däck. Enkätsvaren samlades som webbenkät i YouGovs-panelen under mars 2015.