Hakka-skydd

vägassistans & däck garanti

Om ett däck skadas så räcker det med ett telefonsamtal och vägassistansen kommer till din hjälp. Hakka-skydd vägassistans erbjuder registrerade kunder i Sverige, Finland och Norge teknisk hjälp och vägassistans, exempelvis däckbyte eller bogsering till närmaste återförsäljare som säljer Nokian Tyres produkter.


Du har tillgång till tjänsten 24 timmar om dygnet via telefon

020215253 (+4620215253)


 Villkor och begränsningar för Hakka-skydd vägassistans:

 • Tjänsten förutsätter en registrering som Nokian Tyres kund i förväg inom två (2) veckor från däckens inköpsdatum, antingen på adressen på www.hakkaskydd.se eller genom att skicka ett textmeddelande (exakta instruktioner finns på annat ställe på det här kortet). Här ska kunden lämna de uppgifter som Nokian Tyres behöver för tjänsten.
 • Tjänsten aktiveras inom 24 timmar efter registrering. Kunden ansvarar för att de lämnade uppgifterna stämmer. Kunden ska även utan dröjsmål meddela eventuella ändringar på uppgifterna till Nokian Tyres.
 • Tjänsten gäller för Nokian Hakka-sommardäck och Nokian Hakkapeliitta-vinterdäck under ett (1) år från inköpsdagen och högst tills mönsterdjupet är 4 mm.
 • Förutsättningen för att kunna använda tjänsten är att de allmänna villkoren för Hakka-skyddet är uppfyllda.
 • Om däcket inte kan repareras/bytas mot ett likvärdigt däck under samma dag så täcker Hakka-skydd vägassistans även följande extra tjänster:
  – Hyrbil (klass A–B, för maximalt 3 dagar). Bränslekostnaden för hyrbilen omfattas inte av Hakka-skyddet.
  – Alternativ till hyrbil (för alla passagerare):
 • Logi i mellanklasshotell (2 nätter) om hemresan är över 8 mil lång och kunden inte anlitar andra tjänster • Buss-/tåg-/taxiresa eller flyg om hemresan är över 60 mil lång • En kombination av ovan nämnda alternativ är även möjlig • Ersättning för hämtning av reparerad bil (buss- eller tågresa)
 • OBS! Hakka-skydd vägassistans ersätter endast tjänster som beställts via telefonnumret - eller andra tjänster som kunden beställt på annat håll.

OBS! Nokian Tyres ansvar vid uteblivet genomförande av tjänsten är begränsat till att genomföra tjänsten på nytt utan oskäligt dröjsmål. Eventuella skador ersätts inte. Under alla omständigheter är den kostnad som Nokian Tyres ersätter genom Hakka-skydd vägassistans begränsad till maximalt 5000 SEK per skadetillfälle, utöver vägassistans och bogsering. Dessa villkor begränsar inte kundens lagenliga rättigheter.

Hakka-skydd och Hakka-skydd vägassistans omfattar följande Nokian Hakka sommardäck och Nokian Hakkapeliitta vinterdäck som köpts 2016-03-01 – 2017-02-28: Nokian Hakka Green 2, Nokian Hakka Green, Nokian Hakka Blue, Nokian Hakka Black, Nokian Hakka Blue SUV, Nokian Hakka Black SUV, Nokian Hakka SUV (Gäller produkter som är köpta fram till den 29 februari 2016), Nokian Hakka Z SUV (Gäller produkter som är köpta fram till den 29 februari 2016), Nokian Hakka C2, Nokian Hakka C Cargo (Gäller produkter som är köpta fram till den 29 februari 2016), Nokian Hakka C Van (Gäller produkter som är köpta fram till den 29 februari 2016), Nokian Hakkapeliitta 7, Nokian Hakkapeliitta 8, Nokian Hakkapeliitta R2, Nokian Hakkapeliitta 7 SUV, Nokian Hakkapeliitta 8 SUV, Nokian Hakkapeliitta R2 SUV, Nokian Hakkapeliitta LT2, Nokian Hakkapeliitta C Cargo (Gäller produkter som är köpta fram till den 29 februari 2016), Nokian Hakkapeliitta C Van (Gäller produkter som är köpta fram till den 29 februari 2016), Nokian Hakkapeliitta CR Cargo (Gäller produkter som är köpta fram till den 29 februari 2016), Nokian Hakkapeliitta CR Van (Gäller produkter som är köpta fram till den 29 februari 2016), Nokian Hakkapeliitta C3 och Nokian Hakkapeliitta CR3.