Fick du punktering
på däcket?

Ingen fara – vi hjälper dig och du får ett nytt däck gratis.

Du kommer aldrig att behöva stå ensam vid vägkanten under tiden ditt Hakka-skydd gäller. Vi ser till att din resa kan fortsätta enligt planerna. 


 1. RING EFTER HJÄLP DIT DÄR DU ÄR

Ring till 020215253 (+4620215253) 24 timmar om dygnet och Hakka-skydds vägassistans kommer till din hjälp utan kostnad:

 • Teknisk hjälp, exempelvis byte av reservdäck
 • Bogsering till däckverkstaden

Hakka-skydds vägassistans kontrollerar att ditt Hakka-skydd gäller*.


 2. LEVERERA DET SKADADE DÄCKET TILL DÄCKVERKSTADEN

Vägassistansen bogserar din bil till närmaste återförsäljare som säljer Nokian Tyres däck och däckskadan undersöks. 

Om du inte behöver anlita vägassistansens bogseringshjälp så leverera själv det skadade däcket till en återförsäljare som säljer Nokian Tyres däck.


 3. DU FÅR ETT NYTT DÄCK

Om du fyller Hakka-skyddets villkor så byter däckverkstaden däcket som inte kan repareras till ett nytt liknande produkt, helt gratis!

Nokian Tyres återförsäljare kontrollerar att Hakka-skyddet gäller*.


 4. FORTSÄTT DIN RESA!

Om däcket inte kan lagas under samma dag så kan du ändå fortsätta din resa med hjälp av våra kostnadsfria tilläggstjänster.

När det är 80 kilometer hem, ersätter vi hyrbil i klass A-B för högst tre dagar eller hotellboende för alla passagerare i bilen för högst två nätter (inkl. inte andra hotelltjänster)

När det är 600 kilometer hem, ersätter vi för dig och andra passagerare i bilen resa med taxi, buss eller flyg till ditt resmål.


 *) För att kunna använda Nokian Tyres kostnadsfria kundförmåner så ska du kunna bevisa att ditt Hakka-skydd gäller.

 • Hakka-skyddet gäller ett år räknat från inköpsdatumet av däcken (eller minst fyra millimeters mönsterdjup).
 • Vid begäran ska du kunna visa upp inköpskvittot eller annat bevis som bevisar när däcken har köpts.
 • Giltigheten för Hakka-skyddet kan bekräftas även efteråt.

 Villkor för Hakka-skydd:

 • Däcket har monterats på ett korrekt sätt på en fälg som uppfyller däcknormen ETRTO/STRO.
 • Däcket har inte överbelastats och man har använt det lufttryck som biltillverkaren rekommenderar.
 • Däcket har använts i normala förhållanden. Garantin gäller inte om däcket har använts i bilsport, på ett utryckningsfordon eller på något annat liknande fordon.
 • Hakka-skyddet gäller tills mönsterdjupet är fyra (4) millimeter, eller däcket är ett (1) år gammalt, räknat från köptillfället och gäller det fordonet som däcket monterades på vid köptillfället.
 • Hakka-skyddet täcker inte skador som har uppstått på grund av skadegörelse eller stöld.
 • Hakka-skyddet ersätter inte skador på fälgen eller andra indirekta skador.
 • Hakka-skyddet ersätter inte dubbskador eller skador orsakade av dubb (dubbsläpp).
 • Enligt lag påverkar Hakka-skyddet inte kundens rättigheter.
 • Det Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola i Finland är försäkringsgivare för produktförsäkringen.

Villkor och begränsningar för Hakka-skydd vägassistans:

 • Tjänsten förutsätter en registrering som Nokian Tyres kund (eller genom att skicka ett textmeddelande) i förväg inom två (2) veckor från däckens inköpsdatum. Här ska kunden lämna de uppgifter som Nokian Tyres behöver för tjänsten.
 • Tjänsten aktiveras inom 24 timmar efter registrering. Kunden ansvarar för att de lämnade uppgifterna stämmer. Kunden ska även utan dröjsmål meddela eventuella ändringar på uppgifterna till Nokian Tyres.
 • Tjänsten gäller för Nokian Hakka-sommardäck och Nokian Hakkapeliitta-vinterdäck under ett (1) år från inköpsdagen och högst tills mönsterdjupet är 4 mm.
 • Förutsättningen för att kunna använda tjänsten är att de allmänna villkoren för Hakka-skyddet är uppfyllda.
 • Om däcket inte kan repareras/bytas mot ett likvärdigt däck under samma dag så täcker Hakka-skydd vägassistans även följande extra tjänster:
  – Hyrbil (klass A–B, för maximalt 3 dagar)
  – Alternativ till hyrbil (för alla passagerare):
 • Logi i mellanklasshotell (2 nätter) om hemresan är över 8 mil lång och kunden inte anlitar andra tjänster • Buss-/tåg-/taxiresa eller flyg om hemresan är över 60 mil lång • En kombination av ovan nämnda alternativ är även möjlig • Ersättning för hämtning av reparerad bil (buss- eller tågresa)
 • OBS! Hakka-skydd vägassistans ersätter endast tjänster som beställts via telefonnumret - eller andra tjänster som kunden beställt på annat håll.

OBS! Nokian Tyres ansvar vid uteblivet genomförande av tjänsten är begränsat till att genomföra tjänsten på nytt utan oskäligt dröjsmål. Eventuella skador ersätts inte. Under alla omständigheter är den kostnad som Nokian Tyres ersätter genom Hakka-skydd vägassistans begränsad till maximalt 5000 SEK per skadetillfälle, utöver vägassistans och bogsering. Dessa villkor begränsar inte kundens lagenliga rättigheter.