3D-låslamell


Den nya utformningen av mönstret ger däcket ännu bättre köregenskaper på barmark. På däckets yttersta kanter, skuldrorna, finns nyutvecklade 3D-låslameller. De låser ihop mönsterklackarna robust vid vägkontakt och däckets köregenskaper i kurvor och vid väjningar blir mer effektiva.

Den här innovationen används i de här produkterna