Menu
Menu

3D-låslameller


Däckets 3D-låslameller låser ihop mönsterklackarna vid vägkontakt, vilket ger goda köregenskaper i kurvor och vid väjningar.

Tillbaka till föregående sida