Menu
Menu

Cool Touch Design

Cool Touch Design minimerar lamellernas onödiga rörelser som skapar friktion och ökar däckets värmeutveckling. Den kraftiga lamelleringen gör att mönsterklackarnas kanter inte går sönder, vilket hjälper till att minska värmeutvecklingen. Detta ger ett utmärkt grepp och de inramade mönsterklackarna behåller sin styvhet. När friktionen och värmeutvecklingen har minimerats blir däckets rullmotstånd lågt. Däcket rullar lätt och energisnålt.

Tillbaka till föregående sida