Menu
Menu

Cornering Precision Shoulder

Den robusta ytterskuldran (Cornering Precision Shoulder) och de asymmetriska skurna spårkanterna förbättrar stabiliteten och köregenskaperna i kurvor och vid filbyten.

Tillbaka till föregående sida