FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

Frågor om däckmärkning

Fråga om EU:s däckmärkning här. All feedback behandlas noga och en del publiceras på den här sidan. Vi lägger in texterna utan att redigera dem, men vi tar bort kundens person- och kontaktuppgifter.

Allmänt

Vad är syftet med EU:s nya däckmärkning? 
Syftet med den nya europeiska däckmärkningen är att öka den individuella rörligheten och säkerheten inom transportbranschen samt att öka den ekonomiska och ekologiska effektiviteten. Därför uppmuntrar man att använda däck som förbrukar mindre bränsle, är mer säkra och som har lågt däckljud. Syftet med däckmärkningen är att hjälpa konsumenter att göra ett rätt beslut vid köp av däck.

På vilket sätt gynnar den nya däckmärkningen konsumenter? 
EU:s däckmärkning underlättar valet av nya däck inom EU-området. Märkningen hjälper konsumenter att välja däck med bättre kvalitet och därmed också mer säkra däck. Märkningen ger konsumenter, åkerier och däckåterförsäljare väsentlig och standardiserad information om säkerheten (våtgrepp) och miljöpåverkan (rullmotstånd och externt däckljud). Utöver dessa tre egenskapsklasser finns andra faktorer som påverkar säkerheten, prestandan och miljön och som bör uppmärksammas. För att kunna köra säkert är det viktigt att välja rätt typ av däck för de aktuella förhållandena.

Var får man mer information om den nya märkningen? 
Information finns på många ställen, exempelvis på däcktillverkarnas webbsidor och på EU:s webbsidor http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm eller på däckverkstäder. Själva klassificeringsvärden finns på ett klistermärke på däcket eller på en broschyr som ska finnas vid däcket, på däcktillverkarnas prislistor och webbsidor, på däckverkstadens skriftliga offert och på kvittot som ges vid köp av däck. 

När träder den nya däckmärkningen i kraft? 
EU:s däckmärkning blir obligatorisk från och med november 2012. Den nya däckmärkningen gäller däck, tillverkade efter den 1 juli 2012, till följande fordon som har godkänts för trafik på allmänna vägar: personbilar, 4x4 bilar, lätta lastbilar samt däck till lastbilar och bussar. Däckmärkningen gäller inte dubbdäck, reservdäck eller däck för tävlingsbruk och veteranbilar.

När kan konsumenter se den nya däckmärkningen rent konkret? 
De nya klassificeringsmärkningarna finns på däcktillverkarnas hemsidor och presentationsmaterial från och med juli-augusti 2012. Hos däckåterförsäljare är informationen synlig från början av november 2012. Om däcket demonstreras för konsumenter måste den antingen ha ett klassificeringsklistermärke som däcktillverkaren har fäst på däcket eller ett informationsblad som däcktillverkaren har producerat i direkt anslutning till däcket.

» Till början av sidan 

Däckegenskaper

» Till början av sidan

Vilken information ger däckets olika egenskaper för konsumenten? 
Rullmotståndet påverkar bilens bränsleförbrukning och på det sättet även miljön. Våtgrepp är en viktig säkerhetsegenskap och ger även information om däckets bromsgrepp på vått underlag. Även däckets externa ljud påverkar miljön.

I vilken omfattning kan bilföraren själv påverka egenskaperna som finns klassificerade på EU:s däckmärkning? 
Förarens körsätt och rätt lufttryck i däcken är några av de viktigaste faktorerna som påverkar säkerheten och ekonomin vid körning. Fel körsätt och för lågt lufttryck kan enkelt tillintetgöra däckens våtgrepp och bränsleekonomi. För lågt lufttryck ökar däckslitaget, rullmotståndet och därmed även bränsleförbrukningen samt koldioxidutsläppen. En ansvarsfull bilist är alltid medveten om vilka egenskaper bilens däck ger för att kunna hålla säkert avstånd till bilen framför och för att kunna ha rätt hastighet på aktuellt väglag.

Varför är det viktigt att nå vissa klassificeringar? 
EU:s däckmärkning kommer i framtiden att påverka konsumenternas däckval. Goda klassificeringar påverkar särskilt valet av sommardäck. När det gäller vinterdäck kan klassificeringen ge fel signaler. Den nya däckmärkningen uppmärksammar till exempel inte verkliga vinterförhållanden som är typiska här i Norden. I krävande och varierande vinterförhållanden är däckens is- och snögrepp de viktigaste säkerhetsegenskaperna. Däckets våtgreppklassificering visar inte hur ett vinterdäck passar för nordiska vinterförhållanden.

Rullmotståndet påverkar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Vad menas med rullmotstånd? 
Med rullmotståndet menas den energi som går åt när däckets form förändras vid vägkontakt. Däckets konstruktion och materialval påverkar den här formförändringen och den energimängden som krävs. Som exempel på faktorer som ökar energiförbrukningen kan nämnas däckets temperatur, lufttryck, axeltryck, däckslitage samt luftmotståndet som beror av hastigheten. Även en vattendyna på 0,5 millimeter under däcket kan öka luftmotståndet upp till 50 procent. Rullmotståndets andel av bilens bränsleförbrukning uppgår till cirka 20 procent. Ju mindre rullmotstånd desto lägre bränsleförbrukning. Bra däckval och ett lugnt körsätt minskar koldioxidutsläppen avsevärt. En bil med toppekonomiska däck i klass B förbrukar cirka 0,1 liter mindre bränsle per 100 kilometer än ett däck i klass C.

Vad menas med däckets våtgrepp och hur kan man bedöma det? 
Med våtgrepp menas det greppet som däcket ger på våt väg. I praktiken ingår här också exempelvis kortare bromsgrepp på våt väg och bättre köregenskaper eller mer stabila styregenskaper på våt väg. Enligt däckmärkningen kan våtgreppet på ett personbilsdäck mätas på två sätt. I båda fallen jämförs däcket med ett referensdäck. I det första testet bromsas bilen på vått underlag. Det andra möjliga testet är så kallat skip trailer test (friktionsvärdetest) där man mäter friktionen mellan däcken och underlaget.

Hur viktigt är våtgreppet? 
Våtgrepp är en viktig säkerhetsfaktor speciellt på sommardäck. Det visar hur bra köregenskaper ett däck har på våt väg. EU:s nya däckmärkning visar däckets bromssträcka från 80 km/h på våt asfalt. Exempelvis är skillnaden på bromssträckan mellan däck i klass A och klass F upp till över 18 meter, cirka fyra billängder eller en busslängd. Skillnaden på bromssträckan mellan däck i klasser efter varandra är en billängd (3-6 meter).

Hur viktigt är externt däckljud? 
Skillnaden mellan däck som i EU:s däckmärkning har fått en ljudribba eller tre ljudribbor är enorm. Ett däck med tre ljudribbor kan skapa upp till sex decibel mer ljud än ett däck som har fått en ljudribba. Det innebär att det sämre däcket är cirka fyra gånger bullrigare än det tysta däcket. Däckljudet beror i stor utsträckning på vägbeläggningen. Decibelvärdet visar inte hela sanningen, exempelvis har alla däck ett högt däckljud på våren då asfaltvägarna är grova.

» Till början av sidan

Tester och pålitlighet

» Till början av sidan

Hur definieras och testas egenskaperna enligt däckmärkningen: bränsleekonomi, våtgrepp och externt däckljud? 
De nya däckklassificeringarna definieras med hjälp av noga specificerade tester. Varje däcktillverkare har själv ansvaret över bedömningen och klassificeringen av sina däck. I självklassificeringen används UNECE:s (ekonomiska kommissionen för Europa) noga definierade testmetoder. Våtgreppet och externt däckljud testas i rätta förhållanden med hjälp av så kallade outdoor-tester. Rullmotståndstestet, som visar däckets bränsleekonomi, testas med hjälp av en testmaskin inomhus (indoor-test).

Visar däckmärkningen alla viktiga uppgifter som underlättar valet av däck? 
De tre kriterierna i EU:s däckmärkning är en bra utgångspunkt och de är viktiga faktorer som visar hur säkert och miljövänligt ett däck är. Det finns dock en hel del andra faktorer som bör beaktas vid bedömningen av hur bra ett däck är, exempelvis däckets köregenskaper på våta och torra vägar, däckets isgrepp, vattenplaningsegenskaper och slitstyrka. Nokian Tyres använder över 300 olika standardiserade tester vid utvecklingen av nya däck.

Kommer man att inom kort lansera däck med den bästa klassificeringen A när det gäller bränsleeffektivitet och våtgrepp?
Ja, även om den nya klassificeringen är utmanande. Ett däck är alltid en kompromiss mellan olika egenskaper. Vissa egenskaper kan vara varandras motsatser, när man förbättrar någon egenskap så försämras någon annan egenskap. Så är det exempelvis när det gäller is- och våtgrepp på vinterdäck.

» Till början av sidan

EU:s däckmärkning och vinterdäck

» Till början av sidan

Hur uppmärksammar den nya däckmärkningen vinterdäck? 
Däckmärkningen gäller enbart dubbfria vinterdäck, men inte dubbdäck. Däckmärkningen bör inte användas vid val av vinterdäck utan då kan oberoende vinterdäcktester som motortidningar gör samt däckåterförsäljare ge bättre information. Nordiska dubbfria vinterdäck är utvecklade för nordiska vinterförhållanden med is och snö. Centraleuropeiska dubbfria vinterdäck är utvecklade för snabb körning på torra vägar på bekostnad av isgreppet.

Bör man välja vintergrepp efter våtgreppet? 
Nej. Speciellt på nordiska vinterdäck är våtgrepp inte alls den viktigaste säkerhetsegenskapen. Ett vinterdäck med bra våtgrepp ger dåligt isgrepp och de är ofta utvecklade för centraleuropeiska vinterförhållanden med milda vintrar. Däckmärkningen ger inte rätt information för nordiska bilförare som kör i riktiga vinterförhållanden. Märkningen kan till och med leda fel och äventyra trafiksäkerheten. Det är alltid viktigt att ha rätt typ av däck som är säkra i de aktuella förhållandena.

Var kan konsumenten hämta pålitlig och mångsidig information om däck? 
Det är värt att prata med en kunnig däckåterförsäljare, läsa marknadsinformation som däcktillverkare ger ut, gå in på däcktillverkarnas hemsidor och att läsa däcktester som oberoende motortidningar gör och där man testar tiotals olika egenskaper. För att kunna köra säkert är det viktigt att välja rätt typ av däck för de aktuella förhållandena.

» Till början av sidan

Information om EU-däckmärkning

Målsättningen är att öka trafiksäkerheten, miljöeffektiviteten och ekonomin genom att få så många som möjligt att börja använda bränsleeffektiva och säkra däck som har så lågt däckljud som möjligt.

Hämta broschyr