Användningen av dubbdäck får inte begränsas ytterligare 

Om användningen av dubbdäck minskar avsevärt kan det betydligt öka trafikolyckor på vintern. Dessutom skulle det troligtvis öka behovet av sandning och snöröjning, med ökade kostnader som följd.  

Användningen av dubbdäck har på olika sätt begränsats i Sverige. Dubbdäck får användas under en begränsad tid och lagstiftningen reglerar noga bland annat dubbvikten och dubbarnas vägslitage. Den nya dubbdäcklagstiftningen styr utvecklingen ännu mer. 

Användningen av dubbdäck bör inte begränsas ännu mer. Det finns planer på dubbdäcksavgifter som inte borde genomföras eftersom den här typen av avgifter troligen skulle drabba orättvist olika typer av bilister. Alla ska ha rätt att fritt få välja om man vill köra med dubbdäck eller dubbfria vinterdäck. 

Dubbdäck ruggar upp hala vägar 

Om användningen av dubbdäck skulle minska så skulle det innebära att saltningen och sandningen av vägarna måste öka på vintern för att kunna behålla trafiksäkerheten. Det finns dessutom en risk att bilägare med dubbfria vinterdäck av bekvämlighetsskäl inte byter sina vinterdäck till sommardäck utan fortsätter att köra med sina dubbfria vinterdäck, vilket skulle försämra trafiksäkerheten även på sommaren. 

Dubbfria vinterdäck är på sommaren ostabila och ger betydligt sämre köregenskaper än sommardäck. De ger även sämre grepp och längre bromssträcka än sommardäck, speciellt på vått underlag. Nästan alla bilförare som kör med dubbdäck byter sina däck till sommardäck enligt lagen. 

På vintern behövs ett visst antal dubbdäck som ruggar upp vägarna så att dubbfria vinterdäck får bättre grepp. I länder där dubbdäck inte får användas måste vägar och gator ruggas upp med hjälp av maskiner. 

I debatten om vinterdäck bör man överväga för- och nackdelar på både dubbdäck och dubbfria vinterdäck, både när det gäller trafiksäkerhet och miljö, utan att favorisera någon typ av vinterdäck.

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres.

Ladda ner broschyr