Många metoder för att minska damm på gatorna 

Luftkvaliteten och minskningen av damm på gatorna har fått mycket uppmärksamhet under de senaste åren. Det finns många faktorer som skapar damm på gatorna och det finns även många metoder att minska det. För sin del uppmärksammar Nokian Tyres miljöfrågorna i utvecklingen av nya bildäck: vägslitaget ska minska och däcken ska påverka luftkvaliteten så lite som möjligt.  

I debatten om luftkvalitet hävdas ofta att dubbdäck är en av de främsta faktorerna som skapar gatudamm. Det kan man dock inte bevisa entydigt, eftersom det inte finns tydliga forskningsresultat som visar det och som mäter vägslitaget som moderna dubbdäck ger upphov till. Det är mycket svårt att mäta hur stor andel av vägdammet som skapas av dubbdäck och hur stor andel av andra faktorer. 

Under vintern sprids en hel del sand på gatorna för att öka friktionen och undersökningar visar att dubbfria vinterdäck river upp till 1,5 gånger mer sandpartiklar upp i luften än dubbdäck. Förklaringen till det är att dubbfria vinterdäck har en tätare lamellering som suger upp sandpartiklar från gatan som sedan sprids upp i gatumiljön när däcken rullar. 

Även dubbfria vinterdäck som används i Centraleuropa skapar damm. Det kommer fram i undersökningar som har gjorts i städer som Berlin, Budapest, Prag, Wien och Zürich. Undersökningar gjorda år 2005-2010 visar att gränsvärdet för de hälsoskadliga PM10-partiklarna överstegs oftare i de centraleuropeiska städerna än i Stockholm. I Stockholm överskrids gränsvärdet oftast på våren då snön och isen på gatorna smälter bort och dammet kan sprida sig fritt. I centraleuropeiska städer där man enbart använder dubbfria vinterdäck överskreds gränsvärdet på vintern då gatorna var torra. 

Dammet kan minskas effektivt med hjälp av bättre städning 

Det finns många faktorer som skapar damm på gatorna, exempelvis sand som används i halkbekämpningen, trafikintensitet tillsammans med dåligt städade gator, speciellt direkt efter vintern, luftföroreningar samt utsläpp från trafiken. Även byggarbetsplatser ökar dammet i gatumiljön och partiklar kommer även med vindarna från andra länder. Andra faktorer som skapar damm och partiklar är bromsarna på fordonen, däcken på både personbilar och tunga fordon som sliter på gatorna och förbränningen av trä och andra organiska ämnen. Andra faktorer som påverkar halten av partiklar i luften är bland annat fuktigheten på gatorna, vindhastigheten, lufttemperaturen, vilken typ av beläggning gatorna har och hastigheten på fordonen. 

I Stockholm har provats många metoder att minska gatudammet. Utöver att minska användningen av dubbdäck kan PM10-partiklar bland annat minskas genom att använda tvättad sand i sandningen av gatorna, genom dammbindning, genom att använda effektiva städmetoder och genom att minimera sandningen bland annat med hjälp av effektivare snöröjning och halkbekämpning. Spridningen av gatudamm kan även effektivt minskas genom att minska hastigheterna på gatorna. 

Däcktillverkare har under en lång tid satsat resurser i produktutveckling som har lett till att moderna vinterdäck skapar betydligt mindre gatudamm. Den nya dubblagstiftningen gäller dubbdäck som tillverkas efter den 1 juli 2013. Dubbdäck som tillverkas enligt de nya reglerna sliter på vägar betydligt mindre än tidigare. 

Nokian Tyres anser att det är viktigt att man gör allt för att minska gatudammet, utan att riskera trafiksäkerheten.

Källa:

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres.

Ladda ner broschyr