Trafiksäkerhet ska styra valet av vinterdäck

Trafiksäkerheten borde vara prioritet nummer ett vid val av vinterdäck. Vinterdäck ska användas från den 1 december till den 31 mars, om det råder vinterväglag. Enligt lagen får dubbdäck användas från den första oktober till den 15 april. Speciellt i Norden bör man överväga att använda vinterdäck längre. Även de som kommer till Sverige från Centraleuropa ska ha vinterdäck på sina bilar.

Däcken är en av de viktigaste säkerhetsutrustningar på en bil. När det gäller personbilar och lätta lastbilar så har däcken varit ett viktigt bidragande orsak i var sjunde (14,6%) trafikolycka med dödlig utgång på 2000-talet i Finland. Betydelsen av bra däck blir ännu större i snabbt varierande och krävande väglag. 70 procent av olyckor som beror på däck sker på snöiga, isiga eller våta vägar, även om de flesta trafikolyckorna sker på torra vägar, antingen på sommaren eller vintern.

När däcken blir slitna och när lufttrycket inte är det rätta så försämras däckens säkerhetsegenskaper och risken för olyckor ökar. Däck ska ha minst fyra millimeters mönsterdjup för att det ska ge ett säkert vintergrepp. Speciellt vid val av däck till familjens andra bil bör man komma ihåg att ju mindre moderna tekniska säkerhetshjälpmedel bilen har, desto större roll spelar däcken när det gäller att förbättra trafiksäkerheten.

En enkät som Nokian Tyres gjorde våren 2012 visar att 56 procent av svenskarna anser att is grepp är den viktigaste egenskapen på vinterdäck. Därför är det inte konstigt att cirka 65 procent av svenskarna väljer dubbdäck. Nokian Tyres är världens ledande tillverkare av vinterdäck som producerar både dubbdäck och dubbfria vinterdäck.

Källa:

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres.

Ladda ner broschyr