Menu
Menu

DSI- och WSI-indikatorer

Mitt på mönstret finns slitagevarnaren (Driving Safety Indicator, DSI), som Nokian Tyres har patenterat och som ökar säkerheten på vinter. Numren anger mönsterdjupet i millimeter i däckets huvudspår. Numren slits bort när däcket slits. Snöflingesymbolen (Winter Safety Indicator, WSI) är synlig tills mönsterdjupet blir fyra millimeter. När symbolen slits bort ökar risken för exempelvis slaskplaning och visar att det är dags att köpa nya vinterdäck för att inte riskera de säkra köregenskaperna på vintern.

Tillbaka till föregående sida