Menu
Menu

Finmaskigt nät av lameller

Det effektiva slitbanemönstret är nu täckt av ett ännu finmaskigare nät av lameller. Bredare individuella lameller ger den nödvändiga greppytan i däckets mittområde, särskilt när friktionen är som lägst.

Tillbaka till föregående sida