Menu

Inforuta

På inforutan kan man markera däckets lufttryck och placering.

Den här innovationen används i de här produkterna