Menu
Menu

Liespår


Snö och slask leds effektivt undan från kontaktytan tack vare den inre skuldrans solfjäderformade ribbmönster med klackar och liespår. Lamellerna är förskjutna i olika vinklar för att ge effektivt grepp i längsled, speciellt vid acceleration på snö. Grepp i sidled tack vare breda längsgående spår. Det enastående vintergreppet förbättras ännu mer av mönsterklackarna, som formats på sidan av mittribban mot den inre skuldran. Den är delvis försedd med tappar och lameller. De små mönsterblocken med tätt placerade lameller har försetts med skåror, så att varannan lamell sitter till vänster och varannan till höger.

Tillbaka till föregående sida