FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Sammankopplat dubbelstöd

Det sammankopplade dubbelstödet på däckets ytterskuldra förbättrar de exakta köregenskaperna. Det sammankopplade dubbelstödet ger stöd vid lite tuffare körning, genom att mönsterklackarna vänder sig mot varandra och styvar upp däckets konstruktion. Vid normal körning gör dubbelstödet däcket mer elastiskt, vilket minskar rullmotståndet och därmed bränsleförbrukningen.

Spårens väggar har en lutning på 20 grader, vilket ytterligare stöder däckets skulderpartier. Detta ökar körstabiliteten speciellt i kurvor samt vid filbyten och väjningar.

Tillbaka till föregående sida