Menu
Menu

Silent Groove Design


Silent Groove Design är en uppfinning på väggarna av däckets längsgående ribbor och ökar komforten. De små hålen som liknar ytan på en golfboll styr däckets luftvirvlar.

De små hålen minskar ljudet som kommer från kanterna av de tvärsgående spåren och det för däck typiska vinande ljudet försvinner. Designen minskar däckljudet både inne i kupén och utanför bilen, vilket gör att körningen sker tyst och komfortabelt.

Silent Groove Design minskar luftmotståndet, vilket kyler ner slitbanan. Det ökar däckets slitstyrka och gör att däcket håller längre.

Tillbaka till föregående sida