Menu
Menu

Slitage- och vattenplaningsvarnare (Hakka C2)

På slitbanan finns den av Nokian Tyres patenterade slitagevarnaren (DSI – Driving Safety Indicator). Nytt är att det är ännu enklare att kolla mönsterdjupet. Numren och vattendroppsymbolen som varnar om ökad risk för vattenplaning har vänts mot den som kollar mönsterdjupet och siffrorna och symbolen syns tydligare. Vattendroppsymbolen försvinner när det finns mindre än fyra millimeter av mönsterdjupet kvar och varnar att risken för vattenplaning ökar.

Tillbaka till föregående sida