Menu
Menu

Slitagevarnare (DSI+WSI)

Siffrorna på däckets mittparti visar tydligt hur många procent av mönsterdjupet finns kvar i huvudspåren. Numren slits bort i takt med att däcket slits. Även snöflingesymbolen ökar säkerheten. Den finns synlig tills cirka 40 procent av mönsterdjupet finns kvar. När symbolen inte längre syns är det dags att skaffa nya vinterdäck för att inte riskera säkra köregenskaper på vintern.

Tillbaka till föregående sida