Menu
Menu

Slitagevarnare


Slitagevarnaren (Driving Safety Indicator, DSI) på däckets mittribba visar mönsterdjupet i millimeter. Numren försvinner ett i taget när däcket slits. Vattenplaningsvarnaren påminner om ökad risk för vattenplaning. Vattenplaningsvarnarens droppsymbol försvinner när mönsterdjupet är mindre än fyra millimeter.

Tillbaka till föregående sida