Menu
Menu

Snow Performance Blocks

Små kraftigt lamellerade mönsterklackar på båda sidor av mittribban är lamellerade så att varannan lamell är fäst på vänster sida och varannan lamell på höger sida. Mönsterklackarna är placerade i grupper av tre och får stöd av spårbottnen, vilket förbättrar köregenskaperna.

Tillbaka till föregående sida