Däcksäkerhet

Däcksäkerhet

Däcksäkerhet

Lufttrycket i ett däck innebär en stor explosionsrisk. Däckmaskinernas enorma krafter har sina risker och det finns även många andra hälsorisker när man arbetar med däck. Däcken har blivit större vad gäller deras storlek samt massa och som en följd av det har även lufttrycken ökat. Yrkesmänniskor inom däckindustrin hanterar dagligen ett ökande antal däck med ollika dimensioner och tekniska specifikationer. Det är viktigt att identifiera riskerna i förväg och att arbeta effektivt för att klara av dem.

Öka tryck i ett däck

Lär dig mer

Montering av däck på en fyrhjulsdriven traktor

Lär dig mer

EU-Däcketiketten

Lär dig mer

Teknisk kundservice

Kontakta oss

DÄCK OCH DÄCKMÄRKNINGAR

Däcknormerna definierar vilka grundmarkeringar ett däck ska ha. Dessutom har ett däck särskilda säkerhetsmarkeringar, som till exempel högsta tillåtna tryck vid montering på fälgen och däckets största tillåtna lufttryck vid användning.

Är du osäker i vilka arbetsförhållanden däcket kan användas eller osäker om något annat så kontakta alltid däcktillverkaren. Ta reda på det högsta tillåtna lufttrycket vid montering på fälgen. Om däcket inte sitter rätt på fälgen, ta av däcket och reda ut varför det inte gör det.

TEKNISK DÄCKHANDBOK

Denna tekniska manual kommer att bli vårt verktyg för att hitta rätt däck för ditt arbete, med löftet att ditt arbete ska ske underhållsfritt.

Den här handboken innehåller information om däck och tillbehörsartiklar liksom om särskilda behov och krav inom varje produktkategori. 

NÄR BÖR DU KASSERA ETT DÄCK?

Du ska kassera däck som har så stora defekter att de kan försämra däckets struktur eller tryckhållfasthet, t.ex. defekter i skikt eller bälten.

DÄCKSÄKERHETSKORT

Ett landsomfattande system med däcksäkerhetskort har tagits i bruk i Finland i syfte att förbättra säkerheten vid däckarbeten.

Viktigaste målet med utbildningen är att öka medvetenheten om risker och ansvarsfrågor kring däckrelaterade arbeten och att ge råd om de rätta och säkra arbetssätten. Utbildningen fokuserar sig huvudsakligen på monteringen av tunga arbetsmaskindäck. Däckmontören som klarar utbildningen får ett säkerhetskort som gäller fem år.

Däcksäkerhetskortet har blivit oväntat populär. En av fyra däckmontörer har redan fått kortet som hittills är det enda säkerhetsbeviset inom däckbranschen.

Sedan införandet av säkerhetskortet har man märkt att den allmänna säkerhetskulturen på däckverkstäderna har förbättrats.

Utöver allmänna säkerhetsinstruktioner ska man följa de regler och rekommendationer som gäller i landet och regler som arbetsgivaren samt lokala myndigheter har utfärdat.

MONTERING AV DÄCK

Tunga däck monteras i varierande förhållanden. Vanligtvis sker det i en däckverkstad, men ibland måste däckservicen utföras till exempel i skogen där maskinen arbetar.

Monteringsarbetet av ett däck ser ofta ut så här:

  • Förberedelser och maskinen eller fordonet stöds säkert på plats
  • Hjulet monteras av och töms på luft eller fyllnadsmaterial
  • Däcket monteras av från fälgen
  • Däcket monteras på fälgen
  • Däcket fylls med luft
  • Hjulet monteras på maskinen eller fordonet
  • Varje arbetsmoment har sina egna säkerhetskrav. En viktig säkerhetsfråga är däckets lufttryck. Hjulet bör monteras av och arbetet bör ske utan luftryck i däcket.

Felsökning på ett nytt däck och särskilt på ett skadat däck måste alltid göras i en skyddsbur. När det gäller mycket stora maskindäck finns det inte alltid tillräcklig stor skyddsbur. Då är det viktigt att ha tillräckligt stort säkerhetsavstånd när man arbetar med däcket.