SCHAKTNING- OCH VÄGUNDERHÅLL

SCHAKTNING- OCH VÄGUNDERHÅLL

DÄCK SOM PASSAR I SÅ GOTT SOM ALLA SITUATIONER

Krävande nordiska förhållanden ställer stora krav för schaktnings- och vägunderhållsdäck. När de klarar sig i våra förhållanden så klarar de sig nästan var som helst i världen.

Nokian Tyres utvecklar långsiktigt däck för maskiner som hjullastare, hjulburna grävmaskiner, väghyvlar, grävlastare och sophanteringsmaskiner. Inspirerade av extrema nordiska väderförhållanden utvecklar vi däck som klarar alla förhållanden som förekommer. Våra robusta däck med goda köregenskaper erbjuder dig säkerhet och ekonomi -var som helst du använder dem.