Testkapaciteten och yrkesstoltheten når nya höjder – Nokian Heavy Tyres nya centrum för forskning och utveckling är nu igång

Testkapaciteten och yrkesstoltheten når nya höjder – Nokian Heavy Tyres nya centrum för forskning och utveckling är nu igång

15.12.2020 10:00 i kategori Företagsnyheter

Arbetet med att göra däckanvändning säkrare och mer effektiv inom yrkestrafik ställer stora krav på produktutvecklingen. Testerna spelar en viktig roll när det gäller att få ut nya idéer snabbare på marknaden. Nokian Tyres har investerat kraftigt i en ny toppmodern testanläggning för Nokian Heavy Tyres. Vi har uppgraderat vår testförmåga till en helt ny nivå med extra automation och högre kapacitet. Den totala investeringen uppgår till ca 70 miljoner euro. Trots utmaningarna i samband med utbrottet av COVID-19 händer det redan stora saker i den nya byggnaden – och vi har kunnat lansera fler och bättre däck för tunga fordon.

Till följd av COVID-19-restriktioner har många faser av byggprocessen hanterats på distans. 

”Den här typen av flexibel problemlösning har varit typisk under hela byggprojektet, och tack vare detta har vi kunnat hålla schemat. Hatten av för hela teamet som gjorde det möjligt!”, säger Matti Kaunisto, Development Manager på Nokian Heavy Tyres.

 

Ingen ersättning för tester

När vi utvecklar nya däckprodukter är testningen helt avgörande eftersom den bevisar att konstruktionsberäkningarna stämmer (eller inte stämmer) och den informationen är oerhört viktig för konstruktörerna. Därför är den nya anläggningen på nästan 4000 m2 en stor förbättring både vad gäller mängden tester och kvaliteten på testerna.

”Trumtestkapaciteten ökade betydligt”, säger FoU-chefen Kalle Kaivonen på Nokian Heavy Tyres. ”Produktutvecklingen och OEM-samarbetena har blivit mycket mer effektiva. Tack vare den extra kapaciteten har tidigare flaskhalsar i teststeget kunnat elimineras. Dessutom finns det gott om utrymme för framtida investeringar!”

En annan viktig faktor är kvaliteten på testerna. ”Med den nya maskinen kan vi samla in mer data och analysera den bättre, och vi har kunnat integrera produktutvecklingen på ett mer stabilt sätt än tidigare”, säger Kaivonen.

 

Tester efter beställning

Syftet med detta är att kunna ge svar. Hela testprocessen från installation till mätning och 3D-inläsning och från tryckprovning till sektionsskärning är optimerad och ger precis de data som krävs i en viss situation.

”Ett produktutvecklingsteam, en maskintillverkare eller kundtjänst kan beställa olika slags tester och analyser”, säger Kaivonen. ”Vi kan ge dem en mycket heltäckande analys och utförlig information.”

 

Ergonomi och yrkesstolthet

Vad gäller arbetsergonomin har omställningen från de gamla lokalerna till en specialbyggd anläggning inneburit en mycket stor förbättring. Vid utformningen av det nya testcentret har vi lagt särskild tonvikt vid säker och ergonomisk hantering av däck och fälgar. ”Hela området är mycket tydligare nu och alla funktioner finns på samma nivå”, säger Matti Kaunisto. ”Detta ger bättre komfort och gör arbetet säkrare – och har helt klart förbättrat arbetsstämningen i hela teamet.”

Vad gäller säkerheten på arbetet har vi förbättrat processen där däcksegmenten läses av med en högupplösningsläsare. Informationen överförs digitalt och dagens krav på social distansering efterlevs. ”Data för däckens tvärsnittssektioner flyttas digitalt mellan testavdelningen och FoU-teamen, utan någon fysisk kontakt!” säger Matti Kaunisto glatt.

 

Mer än bara nya däck

Förutom produktutveckling behövs däcktestanläggningar även för kvalitetskontroll inom tillverkningen – samt för kundservice.

”I sällsynta fall kan det uppstå ett fel i ett däck, onormalt buller eller något annat problem som behöver studeras noggrant på fältet”, säger Mikko Pukkila som arbetar på den tekniska kundtjänsten hos Nokian Heavy Tyres. ”I sådana fall kan däcken besiktigas och analyseras på ett testcenter. Informationen som vi får in från fältet ger oss en viktig förståelse av däckets livscykel.”

 

En byggnad fylld av andan från Hakkapeliitta

Ibland säger vi att Nokian Tyres sätt att utföra arbetet är ”Hakkapeliitta-andan”. Uttrycket sammanfattar andan av innovation och kreativitet hos en specialisttillverkare. Den nya byggnaden illustrerar detta mycket väl – från den smarta tekniken till de självrengörande energisparfönstren. Centret lever också upp till företagets värderingar på områdena arbetssäkerhet, hållbarhet och trygghet.

”Vi återvinner nära nog allt avfall”, säger FoU-chefen Kalle Kaivonen. ”Värmen som genereras av testutrustningen samlas upp och värmer anläggningen, och mer värme genereras av den lokala biobränsleanläggningen.”

 

Den största investeringen i Nokian Heavy Tyres historia

Nokian Heavy Tyres tillkännagav 2018 ett enormt projekt: att öka produktionen av däck för nyttofordon med upp till 50 procent och mer än fördubbla antalet nya produkter genom stora investeringar i produktion och produktutveckling. Den totala investeringen uppgår till ca 70 miljoner euro.

 

Se videon: Nokian Heavy Tyres Research and Development Center

 

Mer information:

Matti Kaunisto, utvecklingschef, Nokian Heavy Tyres Ltd 
[email protected], tel. +358 10 401 7228 

Manu Salmi, SVP, Verkställande direktör, Nokian Heavy Tyres Ltd 
[email protected], tel. +358 10 410 7680 

  

Mer information och bilder:

Foton och pressmaterial: www.nokiantyres.com/NHTinvestmentPR

Nokian Heavy Tyres R&D: www.nokiantyres.com/heavy/innovation/research-and-development/

Företagets webbplats: www.nokiantyres.se/heavy