Hållbarhet

Hållbarhet

FÖREGÅNGARE I MILJÖFRÅGOR

Jämfört med andra däcktillverkare är Nokian Heavy Tyres föregångare i miljöfrågor. Miljöfrågorna är en del av produktutveckling vars syfte är att utveckla däck som har minsta möjliga påverkan på miljön. I praktiken innebär det effektiva produktionsprocesser och produkter som både är säkra och ännu mer miljövänliga.

LONG-LASTING, COMFORTABLE, EFFICIENT

Specialdäckens gummiblandningar, slitbanor och konstruktioner har utvecklats för att tåla hårt slitage, vilket ger fler arbetstimmar och funktionalitet i alla förhållanden. En god arbetsergonomi är också en viktig del av hållbar utveckling. Utöver goda köregenskaper är det viktigt för hälsan att minska skakningarna och däckljudet.

Som första däcktillverkare i världen började Nokian Heavy Tyres använda renade, lågaromatiska oljor. I vårt utvecklingsarbete är slitstyrka och lågt rullmotstånd viktiga aspekter. Utöver lufttryck påverkar både däckets profil och konstruktion rullmotståndet. Däck som rullar lätt minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Mer information om koncernen Nokian Tyres miljötänkande och om företagets principer för hållbar utveckling kan du läsa på www.nokiantyres.com avsnittet information om företaget och information till investerare www.nokiantyres.com.

VI RESPEKTERAR MILJÖN

Det räcker inte enbart att däcken möjliggör att arbetsmaskinen kan köras säkert. Varje arbete ställer sina specifika krav för däcken för att de ska kunna fungera optimalt både när det gäller arbete och miljön.

Vår produktutveckling ser till att våra däck fungerar på de maskiner som de är avsedda för och att deras miljöpåverkan är minsta möjliga. Däckens gummiblandningar och konstruktioner har utvecklats för att tåla krävande arbeten samt att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Det är även viktigt att marktrycket är lågt.

Effektivt arbete genom att utnyttja maskinen och däcken optimalt.

KOMFORT FÖRT BÅDE FÖRAREN OCH MILJÖN


Nokian Tyres är föregångare när det gäller miljöfrågor. Miljöfrågorna observeras långsiktigt, under däckets hela livscykel. I produktionen innebär detta bland annat att vi enbart använder renade oljor samt utnyttjar alla råvaror effektivt. Respekt för miljön ingår i vår produktutvecklingsfilosofi. I utvecklingen av nya produkter uppmärksammas miljöfrågorna ständigt bättre. Vid råvaruinköp uppmärksammas de etiska aspekterna och återanvändning spelar en viktig roll i verksamheten. Som första däcktillverkare i världen slutade Nokian Tyres år 2005 att använda skadliga, högaromatiska oljor (HA) i sin egen produktion.