Personligt val – dubbdäck eller dubbfria vinterdäck? 

Alla bilister ska ha rätt att få välja så säkra vinterdäck som möjligt, däck som bäst passar för förarens körstil och erfarenhet samt för körförhållanden där man kör mest. Grundfrågan är om du ska välja dubbdäck eller dubbfria vinterdäck.

Tre saker som du bör uppmärksamma vid val av vinterdäck:

1. Hur och var kör du huvudsakligen.
2. Hur upplever du säkerheten på vinterväglag.
3. Hur erfaren är du som bilförare.

Det är svårt att ge något allmänt råd om vem som ska ha dubbdäck och vem som ska ha dubbfria vinterdäck. Dubbdäck är dock ett mer säkert val i varierande vinterförhållanden, eftersom de bättre jämnar ut variationer på väglaget. På isiga vägar är dubbdäck utan tvekan bättre. När det gäller snögrepp är dubbfria vinterdäck konkurrenskraftiga med dubbdäck. Fördelen med dubbfria vinterdäck är, utöver komfortabla köregenskaper och låg bränsleförbrukning, flexibiliteten vad gäller byte av däck. 

Stanna upp och fundera över ditt däckval 

Myndigheterna vill inte ha för tydliga åsikter för eller emot de olika däcktyperna, men de ger ändå rekommendationer. Trafikverket (2010) rekommenderar dubbdäck på bilar som inte har ABS-bromsar och antisladdsystem. Enligt verket ökar risken för en trafikolycka med dödlig utgång med 42 procent på en bil som har dubbfria vinterdäck och som inte har antisladdsystem och ABS-bromsar. 

Den finska motsvarigheten, trafiksäkerhetsmyndigheten Trafi (2012), understryker att en bilförare som vill satsa på ett säkert kort och som känner sig osäker på vinterväglag bör ur trafiksäkerhetssynpunkt välja dubbdäck. Enligt Trafi är frågan om vilken typ av vinterdäck är bäst en komplicerad fråga, både ur trafiksäkerhetens och miljöaspektens synpunkt. Vid valet ska användningsändamålet ha en stor betydelse. På snöiga vägar ger dubbdäck och dubbfria vinterdäck lika bra grepp och på isiga och våta vägar ger dubbdäck bättre grepp. Oavsett vilken typ av däck man väljer så är det viktigt att välja däck av hög kvalitet. 

Även motortidningarnas vinterdäcktester rekommenderar dubbdäck, eftersom de ger bättre grepp på isiga vägar. Ett test som motortidningen Aftonbladet BIL (7/2012) har gjort visar att bilar med dubbfria vinterdäck hade konsekvent längre bromssträcka än bilar med dubbdäck. Det fanns även betydande skillnader mellan dessa två däcktyper när det gällde acceleration och kurvgrepp på is. 

Dubbfria vinterdäck passar för områden med mycket snö, exempelvis Västerbotten och Norrland. I mellersta och södra Sverige är väglaget ofta isigt, torrt eller vått och om det någon gång finns snö på vägarna så blir det snabbt slask på grund av vägsalt. Enligt Vi Bilägare ger dubbdäck betydligt bättre grepp än dubbfria vinterdäck på isig och våt asfalt. 

Säkerheten på vintern

Däckens grepp har en avgörande betydelse för trafiksäkerheten och köregenskaperna på vintern. Det innebär i praktiken att en bil med dubbdäck har betydligt bättre möjligheter att undvika en olycka på vinterväglag. En kort bromssträcka är inte enbart viktigt i hög hastighet på en motorväg, utan speciellt i stadstrafik där det även finns många fotgängare och avstånden mellan fordonen är mycket korta. En kort bromssträcka minskar inte enbart risken för plåtskador på bilarna, utan även risken för personskador samt risken för olyckor med dödlig utgång.

I de flesta vinterförhållanden ger dubbdäck bättre grepp och prestanda än dubbfria vinterdäck. De signalerar tydligt till föraren när fordonet riskerar att förlora sitt sidogrepp. Ju fler isiga vägavsnitt det finns under resan desto säkrare val är dubbdäck. 

Även om dubbfria vinterdäck ständigt blir bättre och deras is- och våtgrepp har blivit betydligt bättre så kan inte gummiblandningen och mönstret ersätta det extra grepp som dubbarna ger på is. För dem som på grund av sitt arbete måste köra mycket är dubbdäck det rätta alternativet. 

Körkomfort och flexibilitet med däckbytet 

Om man inte nödvändigtvis behöver köra bil i dåligt väder och om bilen har moderna hjälpmedel som ökar säkerheten så klarar man sig även utan dubbdäck. Fördelar med dubbfria vinterdäck är att de har ett lågt däckljud och rullmotstånd som minskar bränsleförbrukningen. Dessutom kan de monteras på bilen redan tidigt på hösten och sommardäcken kan monteras senare på våren. Dubbfria vinterdäck är bättre i inre delarna av landet där väderförhållanden och väglaget ofta är mer jämna än exempelvis vid kustnära områden. 

Väljer man dubbfria vinterdäck så ska man absolut välja nordiska dubbfria vinterdäck som är utvecklade för varierande och krävande vinterväglag i Norden. De ger betydligt bättre grepp på is och snö än centraleuropeiska dubbfria vinterdäck. På centraleuropeiska dubbfria vinterdäck prioriteras köregenskaper i hög hastighet på våta och torra vägar, på bekostnad av isgreppet. 

Däcken är bilens enda greppyta mot vägen. Därför är det viktigt att välja rätt typ av vinterdäck av hög kvalitet som ger säkert grepp i de förhållanden där man kör mest och som motsvarar förarens körskicklighet. Det är inte enbart viktigt för bilföraren själv, utan även för andra medtrafikanter.

Källa: 

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres.

Ladda ner broschyr