BEGRÄNSAD INTUITU SENSOR-GARANTI

INTUITU Sensor är en sensor (”Sensor”) som är fäst i ett däck tillverkat av eller åt Nokian Heavy Tyres.

Eventuella material- eller tillverkningsfel hos sensorn som tillverkats av eller åt Nokian Heavy Tyres Ltd (”Nokian Heavy Tyres”), inklusive defekter i fästet på sensorn till däcket, omfattas av denna Begränsade INTUITU Sensor-Garanti (” Begränsad Sensorgaranti”).

Ansvaret för Sensorn gäller i två (2) år från inköpsdatum eller tills sensorn når 8 000 driftstimmar, beroende på vilket som infaller tidigast. Om ett material- eller tillverkningsfel upptäcks i sensorn av Nokian Heavy Tyres, är Nokian Heavy Tyres ansvariga för denna defekt i enlighet med denna Begränsade Sensorgaranti.

Denna Begränsade Sensorgaranti gäller inte i följande fall:

a. felaktig användning av Sensor eller Däck utrustade med sensor eller användning av dem i strid med givna instruktioner

b. användning av Däck utrustade med sensor i biltävlingar eller andra liknande exceptionella förhållanden

c. ändringar eller reparationer av Sensorn eller Däck utrustade med sensor utförd av en annan part än Nokian Heavy Tyres eller dess auktoriserade leverantör

d. skador orsakade av vätskor av något slag som sprutas in i däcket, såsom vatten, saltvatten, skum eller andra läckageförebyggande lösningar

e. skador orsakade av eller på kedjor eller andra tillbehör, såsom rör

f. skada orsakad av felaktig eller ofullständig information eller instruktioner som ges till kunden och som inte bekräftats eller godkänts av Nokian Heavy Tyres

g. skador orsakade av annan part än Nokian Heavy Tyres eller dess auktoriserade leverantör, såsom skador orsakade av transport eller montering;

h. övriga med punkterna a)–g) jämförbara fall som befinner sig utanför Nokian Heavy Tyres inflytelseområde

Trots det ovannämnda om giltigheten av Nokian Heavy Tyres ansvar gäller denna Begränsade Sensorgaranti bara så länge spårdjupet på däcket utrustat med en defekt sensor uppfyller de lagstadgade kraven i försäljningslandet.

För att Nokian Heavy Tyres ansvar ska gälla måste kunden meddela Nokian Heavy Tyres eller dess auktoriserade återförsäljare om felet omedelbart och senast inom två (2) månader från att felet upptäckts eller från det ögonblick då felet borde ha upptäckts.

Kunden måste omedelbart meddela Nokian Heavy Tyres om en sensor som kunden anser vara defekt och leverera Däcket utrustat med sensor till Nokian Heavy Tyres eller dess auktoriserade återförsäljare. Nokian Heavy Tyres undersöker sensorn.   Om en sensor visar sig defekt byter Nokian Heavy Tyres antingen ut den defekta sensorn mot en liknande sensor som är fri från defekter eller återbetalar kunden hela det pris som kunden betalat för sensorn. Priset som betalats för Sensorn beräknas genom att dra av listpriset för ett däck som inte är utrustat med en Sensor från det pris som kunden betalat för Däcket utrustat med sensor. En sensor som visar sig vara defekt returneras inte till kunden.

Om Nokian Heavy Tyres upptäcker att sensorn är defekt i enlighet med det som beskrivs i denna Begränsade Sensorgaranti, betalar Nokian Heavy Tyres rimliga och påvisade kostnader som uppstår vid leverans av däcket till Nokian Heavy Tyres auktoriserade återförsäljare. Om det konstateras att sensorn inte är defekt debiterar Nokian Heavy Tires transportkostnaderna av kunden. Nokian Heavy Tyres ansvarar inte för några monterings- eller balanseringskostnader för däck, såvida inte annat krävs enligt obligatorisk lokal lagstiftning.

Nokian Heavy Tyres ansvarar inte för skador och denna begränsade sensorgaranti gäller inte i fall av force majeure eller övriga fall som befinner sig utanför Nokian Heavy Tyres inflytelseområde.

Nokian Heavy Tyres ansvar begränsar sig till det ovannämnda och gäller endast enligt vad som anges i denna Begränsade Sensorgaranti. Nokian Heavy Tyres ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekt eller tillfällig skada, förlust av inkomst av rörelse eller annan vinst eller annan ekonomisk skada, eller för skador orsakade av oförmåga att använda Sensorn eller Däcket utrustat med sensor.

Denna begränsade garanti för sensorer täcker inte Däcket utrustat med sensor, övrig utrustning, tillbehör eller mobila Appar som används tillsammans med Sensorn. Råvaru- eller tillverkningsfel på Däck utrustade med sensor omfattas av en separat begränsad garanti från Nokian Heavy Tyres.

Garantiförlängningen för däck till Registrerade Användare av mobilappen INTUITU gäller inte denna Begränsade Sensorgaranti.    

Det som anges i denna Begränsade Sensorgaranti gäller även för försäljning av Däck utrustade med Sensor av alla Nokian Tyres-koncernbolag.

På denna begränsade sensorgaranti tillämpas Finlands lag och den tolkas enligt Finlands lagar. Denna Begränsade Sensorgaranti begränsar inte kundens rättigheter enligt obligatorisk lokal lagstiftning.