tor december 5 01:00 2019 i kategorierna Företagsnyheter, Produktmeddelanden

Vilt och felutformade kurvor stora olycksrisker på vintern

Utöver hala vägar generellt är det främst två saker du bör vara extra uppmärksam på vintertid. För det första fortsätter viltolyckorna att öka och det sker nu en olycka var åttonde minut. Den andra faran är felutformade kurvor, med andra ord kurvor där vägbanans lutning är felaktig. Halt väglag ökar olycksrisken i båda fallen och därför gäller det att ha bra vinterdäck för att minska olycksrisken.

Fram till den 2 december polisrapporterades 58 189 viltolyckor i Sverige vilket var två procent fler än under samma period i fjol. Flest olyckor, 42 735, hände med rådjur, 6 815 med vildsvin och 4 871 med älg. Mest ökar olyckorna med vildsvin, ökningen jämfört med i fjol var över 30 procent. På fem år har viltolyckorna totalt ökat med 35 procent.

Risken för en viltolycka är störst i skymning och gryning då djuren är som mest aktiva. Ser du ett djur nära vägkanten gäller det att snabbt kunna stanna bilen. På vintern kan halt väglag öka bromssträckan betydligt.

Vinterdäck av hög kvalitet förkortar bromssträckan och minskar olycksrisken. Är väglaget isigt ger dubbdäck den kortaste bromssträckan. Det gäller också att ta varningsskyltarna för vilda djur på allvar och minska hastigheten samt att inte bara ha sikten riktad på vägen utan även på terrängen runtomkring, säger Emil Sundholm, Product Manager på Nokian Tyres Sverige.

Nationella Viltolycksrådet varnar att en del djur är flockdjur vilket innebär att kommer det ett djur på vägen så kan det ofta komma flera efter. Vilda djur finns även i tätort och till exempel rådjur kan springa över en tät trafikerad gata i en stad.

Felutformade kurvor ökar risken för sladd

En annan risk på hala vintervägar är felutformade kurvor. Över 15 000 kurvor på Sveriges landsvägar är felutformade vilket gör det svårt för förare att klara av dem i den skyltade hastigheten, visar en stor undersökning som SVT Nyheter och programmet Uppdrag Granskning har gjort.

Även vägexperten Johan Granlund har länge utforskat faran med dessa kurvor och har gjort en utredning om dessa.

– Det handlar om cirka 30 omkomna och 300 skadade per år på den här typer av problemplatser. I de felutformade kurvorna kan fordonet tappa greppet från vägbanan och åka av vägen. Speciellt farliga blir dessa kurvor när det är halt på vintern. Då ökar risken att fordonet glider av utåt mycket kraftigt och kan antingen krocka med mötande fordon eller hamna i diket, berättar Johan Granlund.

– Risken ökar om man har dåliga vinterdäck som inte håller sidogreppet på halt väglag i den här typen av kurvor. Dessutom bör hastigheten minskas, speciellt på halt väglag går det inte att säkert köra i den skyltade hastigheten i feldoserade kurvor, varnar Johan Granlund.

I felutformade kurvor är vägbanans lutning felaktig vilket gör att fordonet kan tappa greppet om hastigheten är för hög. Extra stor risk att åka av vägen löper tunga lastbilssläp där tyngdpunkten sitter högre upp än på mindre fordon. Men speciellt på halt väglag är risken stor att även personbilar får sladd om hastigheten är för hög. Faran är störst på de mindre landsvägarna och speciellt om det inte finns en skylt om lägre hastighet före kurvan.

Så här minskar du risken för en viltolycka 

  • Anpassa hastigheten till rådande förhållanden, speciellt när en skylt varnar för vilt
  • Kör extra försiktigt när du kör på vägar utan viltstängsel.
  • Vidga ditt synfält och titta inte enbart på vägen.
  • Var extra uppmärksam vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör samt i skymning och gryning.
  • Se till att ha bra vinterdäck, på isigt underlag ger dubbdäck bäst grepp.

Det här gäller vid viltolycka 

  • Ring 112 och anmäl olyckan.
  • Uppge olycksplatsen och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen. Märka ut platsen.
  • Sätt ut varningstriangel 200-300 meter från olycksplatsen. Om möjligt flytta ut din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.

Mer information: www.nokiantyres.se

Emil Sundholm, Product Manager, tel. 08 474 74 64 
emil.sundholm@nokiantyres.com

Johan Granlund, vägexpert, 070 337 53 88 
johan.granlund@helgumsgrus.se