1. Kundservice/
  2. Däckunderhåll och skifte/
  3. Däckregler

Har dubbdäcksförbudet på vissa gator minskat partikelhalterna?

Användningen av dubbdäck är förbjudet på vissa gator i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Resultaten av dubbdäcksförbudet är inte enbart positiva. Till exempel i Uppsala minskade inte PM10-partiklarna och dessutom ökade de mer skadliga NOx-partiklarna. I Stockholm har PM10-partiklarna minskat på gator där dubbförbud gäller, men det är ett resultat av flera åtgärder, exempelvis effektiva städmetoder, tvättning av gator och användningen av den så kallade CSM-metoden som effektivt binder partiklarna ihop och på underlaget. Resultaten från Stockholm visar inte tydligt i hur stor utsträckning dubbdäcksförbudet har minskat partikelhalterna. 

Under vintermånaderna sprids cirka 50 000 ton sand på Stockholms gator för att bekämpa halkan. Stockholm stads miljöförvaltning skriver i sin rapport (5) att sanden ökar partikelhalterna och att ökad användning av dubbfria vinterdäck kräver att mer sand och salt måste användas i halkbekämpningen. I Stockholm testas olika sand- och saltkvaliteter för att nå bättre resultat. 

Var artikeln till hjälp?

Genom att dela med dig av din åsikt så hjälper du oss att förbättra vår service.

0/0 Tyckte du att artikeln var användbar?

Du kanske även är intresserad av…

Se alla artiklar i kategorin