Däckregler

Sorterad av

9 artiklar

Europeiska miljöbyrån (2016) (1) och Världshälsoorganisationen WHO (2013) (2) uppskattar att den största hälsorisken är de små partiklarna (PM2,5), med en diameter på under 2,5 mikrometer och inte de större andningsbara partiklarna med en diameter på 10 mikrometer. De små partiklarna är farliga efte…

Användningen av dubbdäck är förbjudet på vissa gator i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Resultaten av dubbdäcksförbudet är inte enbart positiva. Till exempel i Uppsala minskade inte PM10-partiklarna och dessutom ökade de mer skadliga NOx-partiklarna. I Stockholm har PM10-partiklarna minskat på gator…

Trots lokala begränsningar i användningen av dubbdäck har försäljningen av dubbdäck hållit sig på ungefär oförändrad nivå. Enligt Europool Sweden var dubbdäckens andel 59 procent av alla sålda vinterdäck år 2016. Andelen dubbfria vinterdäck var 41 procent. År 2010 uppgick andelen dubbdäck till 56 pr…

Om det är vinterväglag mellan den 1 december och 31 mars är det krav att svenska och utländska fordon ska ha vinterdäck. Tunga fordon ska ha vinterdäck på fordonets drivaxlar.