ons augusti 12 09:00 2020 i kategori Företagsnyheter

Allt fler kör för fort vid skolorna

Skolstart innebär att barn på väg till och från skolan är en del av trafiken igen. Särskilt utsatta är lågstadiebarn med liten erfarenhet att röra sig ensamma i trafikmiljön. Runt de flesta skolorna är hastigheten begränsad till 30 km/h för att öka säkerheten men de flesta bilister struntar i hastighetsbegränsningen och kör betydligt fotare. Små barn i trafiken är oberäkneliga och kan plötsligt springa över gatan. Då gäller det att bromssträckan blir kort och bra däck förkortar den betydligt.

Barn är mogna att klara sig i trafikmiljön först vid 10-12 års ålder. Barn i lågstadieålder är generellt dåligt utrustade att ta rätta beslut i den hektiska stadstrafiken.

Läget förvärras av att allt fler bilister struntar i hastighetsbegränsningarna. Sämst håller man hastigheten på sträckor där den är begränsad till 30 eller 40 km/h. Polisen återkallar allt fler körkort på grund av för hög hastighet. Under januari-juni i år återkallades 18 procent fler körkort, huvudsakligen på grund av för hög hastighet, jämfört med samma period 2019. Totalt fick närmare 160 000 bilister fortkörningsböter 2019.

Riksförbundet M Sveriges hastighetskontroller vid 30-sträckor vid skolor bekräftar trenden, två av tre bilister kör för fort. Varje år dör eller skadas cirka 1 500 fotgängare, de flesta i tätbebyggt område.

Hastigheten avgörande vid påkörning

Hastigheten spelar en avgörande roll för att överleva om man blir påkörd av en bil. Vid 30 km/h överlever 90 procent av fotgängarna påkörningen. Kör bilen i 50 km/h överlever endast cirka 20 procent av dem som blir påkörda.

– Hastigheten påverkar även bromssträckan. Kör man i 30 km/h är den cirka tolv meter medan den ökar till cirka 25 meter vid en hastighet på 50 km/h. Även bilens däck har en stor betydelse för bromssträckan. Slitna däck på vått underlag kan öka bromssträckan flera meter. Allra sämst är det att köra med slitna dubbfria vinterdäck på vått underlag, bromssträckan blir då betydligt längre än med sommardäck, säger Emil Sundholm, Product Manager på Nokian Tyres Sverige.

Många bilister upplever att för hög hastighet är en stor trafikfara. I Nokian Tyres enkät* svarar 32 procent av de som svarade på enkäten att de upplever hög hastighet som den största riskfaktorn i trafiken. Bara farliga omkörningar upplevdes som en ännu större riskfaktor i trafiken.

­– Det finns egentligen ingen vettig förklarning till varför så många kör för fort på 30-sträckor. Det ger ingen tidsvinst men riskerar barns liv. Vi som bilförare måste vara medvetna om att barn som går eller cyklar till skolan beter sig inte som vi vuxna i trafiken. Vi måste hålla hastighetsbegränsningen och ständigt vara förberedda att ett barn plötsligt kan springa över gatan nära en skola, varnar Emil Sundholm.

*Enkäten gjordes av YouGov under februari-mars 2020 och cirka 1000 personer i olika åldrar svarade på frågorna.

Mer information: www.nokiantyres.se

Emil Sundholm, Product Manager, tel. 08 474 74 64 
[email protected]