ons april 19 10:04 2023 i kategori Produktmeddelanden

Däckens energieffektivitet har betydelse – Hur kan du påverka däckens koldioxidavtryck?

Däckens största miljöpåverkan under deras livstid är bilens bränsleförbrukning under körning. Genom att ha däck med lågt rullmotstånd och genom att regelbundet kontrollera lufttrycket kan du öka bilens energieffektivitet och hållbarhet. Även råvarorna som däcket innehåller och utsläppen från däckproduktionen påverkar koldioxidavtrycket.

– Bilägare kan påverka trafikens hållbarhet på många sätt. Över 80 procent av däckens koldioxidavtryck genereras när bilen körs. Ett smart däckval, rätt lufttryck och ett lugnt körsätt minskar utsläppen betydligt, säger Teppo Huovila, Vice President, Quality and Sustainability på Nokian Tyres.

Koldioxid är den vanligaste växthusgasen från biltrafiken. Energi som däckens rullmotstånd kräver genererar cirka en sjättedel av koldioxidutsläppen från bilar med en förbränningsmotor. På elbilar spelar däcken ännu större roll, cirka en fjärdedel av energiförbrukningen orsakas av rullmotståndet.

Om till exempel en bils koldioxidutsläpp är 120 gram per kilometer så genererar däcken 20 procent av utsläppen. Ju lägre rullmotstånd däcken har desto mindre bränsle förbrukar bilen. Koldioxidutsläppen och därmed bilens koldioxidavtryck blir då mindre. För elbilar betyder däckens lägre rullmotstånd att elförbrukningen minskar och räckvidden ökar.

Det finns stora skillnader i rullmotstånd mellan däck. Rullmotståndet har stor betydelse även för bilägarens plånbok. EU:s däckmärkning visar däckets energieffektivitet på skalan A till E. Till exempel ett däck i klass B förbrukar cirka 0,1 liter mindre bränsle per 10 mil än ett däck i klass C och 0,2 liter mindre bränsle än ett däck i klass D.

Nokian Tyres har minskat rullmotståndet på sina produkter i genomsnitt 8,5 procent jämfört med år 2013, motsvarande avgasutsläpp från 65 000 bilar om året.

Produktionens koldioxidavtryck och råvaror påverkar däckens hållbarhet

Utöver rullmotståndet påverkar råvaror och produktionens utsläpp däckens koldioxidavtryck.

– Nokian Tyres har minskat koldioxidutsläpp i produktionen med 43 procent per produktionston jämfört med år 2015 och inom kort ska vi påbörja bygget av en ny helt koldioxidfri fabrik, säger Teppo Huovila.

Ett däck innehåller över hundra olika råvaror som spelar en viktig roll i hur hållbart ett däck är. Många återvunna och förnybara råvaror ses som extra hållbara. Hållbarhet spelar en viktig roll i Nokian Tyres val av råmaterial.

– Vårt mål är att öka andelen återvunna och förnybara råvaror till 50 procent i våra däck fram till år 2030. Det krävs en hel del produktutveckling och tester innan nya förnybara råvaror kan tas i bruk eftersom nya råvaror kan påverka däckets egenskaper som förstås inte får förändras, berättar Teppo Huovila.

Rätt lufttryck optimerar energiförbrukningen och minskar risken för däckskador

Utöver lågt rullmotstånd är rätt lufttryck viktigt för däckens energieffektivitet. Om lufttrycket är för lågt ökar bränsleförbrukningen och risken för däckskador ökar. Regelbunden kontroll av lufttrycket är ett enkelt sätt att köra mer hållbart och säkert.

– Vi rekommenderar att lufttrycket kontrolleras varje månad. Om bilen är tungt lastad så ska lufttrycket vara minst 0,2 bar högre än normalt, säger Teppo Huovila.

 

Mer information:              

Teppo Huovila, Vice President, Quality and Sustainability, tel. +358 10 401 7701

[email protected]

 

Emil Sundholm, Product Manager, Nokian Tyres Sverige, tel. 08 474 7464

[email protected]

 

Helene Kohlström, Marketing Manager, Nokian Tyres Sverige, tel. 08-474 7447,

[email protected]