mån juni 10 11:00 2019 i kategori Företagsnyheter

Dina däck kan bidra till att minska koldioxidutsläppen – Nokian Tyres arbetar för att utveckla mer miljövänliga däck

Bilägare kan göra betydligt fler miljövänliga val än man tror. Ett val är att välja däck med lågt rullmotstånd vilket både sparar bränsle och minskar koldioxidutsläppen. Nokian Tyres arbetar hårt för att göra däcken ännu mer miljövänliga. Rullmotståndet på Nokian Tyres däck har i genomsnitt minskat med åtta procent jämfört med 2013.

– En minskning av rullmotståndet på åtta procent motsvarar avgasutsläpp från 65 000 personbilar, säger Teppo Huovila, Vice President, Quality & Sustainability på Nokian Tyres.

Ditt däckval har betydelse

Med rullmotståndet menas den energi som går förlorad när däcket rullar mot vägen. Ju lägre rullmotstånd desto mindre energi går förlorad, vilket gör att det behövs mindre bränsle. Bättre bränsleekonomi har en positiv inverkan på miljön när bilens koldioxidutsläpp minskar. När det gäller elbilar så ökar deras körsträcka när rullmotståndet minskar.

Om alla personbilar i Sverige, Finland och Norge skulle köra med vinterdäcket Nokian Hakkapeliitta R3, i stället för andra premiumvinterdäck, så skulle bränsleförbrukningen minska med närmare 300 miljoner liter och koldioxidutsläppen skulle minska med cirka 710 000 ton under däckens livstid.*

Inom EU uppskattas att 24 procent av växthusgasutsläppen orsakas av trafiken. Målet är att minska dessa utsläpp till 20 procent fram till 2020, jämfört med nivån 1990. Ännu strängare mål ska bestämmas från och med 2021.

Premiumdäcktillverkare som Nokian Tyres arbetar aktivt för att minska rullmotståndet, bland annat genom att utveckla nya gummiblandningar och genom att ta fram nya innovativa mönsterdesigner och däckkonstruktioner.

– Våra medarbetare arbetar hårt för att nå goda resultat. Vårt mål är att ytterligare minska rullmotståndet på alla våra kommande nya däckgenerationer, utan att kompromissa med säkerheten, säger Teppo Huovila.

Spara bränsle och miljö

Över 90 procent av Nokian Tyres däck har ett rullmotstånd som tillhör de tre bästa kategorierna A, B eller C i EU:s däckmärkning. De vanligaste personbilsdäcken på marknaden tillhör kategori E (ETRMA analys, oktober 2019). Skillnaden är stor för bilägare och inte enbart miljömässigt. Ett sommardäck i den bästa klassen A med rätt lufttryck kan spara upp till 0,5 liter bränsle per 100 kilometer jämfört med ett däck i den lägsta energiklassen.

Nokian Tyres har i åratal haft hållbarhet som en central ledtråd i sin verksamhet. I RobecoSAMs årsbok om hållbarhet 2019 kom bolaget med i Silver Class. 85 procent av ett däcks fotavtryck kommer från användningen av däcket och därför fortsätter Nokian Tyres att arbeta för att minska miljöpåverkan under däckets hela livscykel.

Därför är vi stolta över våra framgångar:

ÅTERVINNING

100 procent av avfallet från fabriken i Nokia återanvändes 2018. Nästan 100 procent av gamla däck återvinns i de nordiska länderna och cirka 95 procent i Europa.

ENERGIBESPARING

Ett nytt reningsverk sopm tvättar rökgaser togs i bruk på energiverket i Nokia. Energiverket levererar varmvatten och ånga till oss och har hittills sparat 185 tankbilslaster bränsle.

FÖRNYBAR ENERGI

På vår fabrik och huvudkontor i Nokia Finland kommer 47 procent av energin från förnybara energikällor. På vårt lager i Vermont i USA har vi installerat solpaneler.

FÖRNYBARA RÅVAROR

I mars 2019 gick Nokian Tyres med i Global Platform for Sustainable Natural Rubber. GPSNR arbetar för att förbättra respekten för mänskliga rättigheter, att förhindra markutvinning, att skydda biologisk mångfald och vattenresurser, att förbättra skördarna och att öka transparens när det gäller produktionskedjan. 

ARBETSRÄTTSLIGA FÖRBÄTTRINGAR

Nokian Tyres auditioner för hållbarhet i Malaysia och i Indonesia 2018 visar förbättringar i arbetsrätt, jämfört med brister som har kommit fram vid tidigare auditioner. Arbetarna hade bland annat fått rimliga arbetspass, vilodagar och vattenautomat på sina arbetsplatser samt utbildning om deras rättigheter.

(Grafik inkkluderad)

Nokian Tyres plc 
Päivi Antola 
SVP, Corporate Communications and Investor Relations

Mer information:

Teppo Huovila, Vice President, Quality & Sustainability, tel +358 10 401 7701, [email protected]

*Beräkningen baseras på rullmotståndet på Nokian Hakkapeliitta R3 och rullmotståndet på andra premiumvinterdäck. Nyckelantaganden är: antalet personbilar i Finland 2,6 miljoner, den genomsnittliga årliga körsträckan 14 400 km och den genomsnittliga bränsleförbrukningen 6,7 l/100 km. Vinterdäck används 45 procent av den årliga körsträckan. Samhällskostnaderna för koldioxidutsläppen beräknas till 40 euro/ton vilket är i linje med kostnaden som Finlands trafikledsverket, norska Vegvesen och US Environmental Protection Agency använder. Källa: Beräkningen baseras på KPMG:s True Value metodig.


Attachments

Ditt däckval har betydelse (.pdf)