ons juli 20 02:09 2011 i kategori Företagsnyheter

Fullastad bil = mer luft i däckenUnder semestern ska bilen transportera mycket mer last än vanligt. För att inte försämra bilens köregenskaper rekommenderar Nokian Tyres att lufttrycket i däcken ska ökas med 10-15 procent.

Ofta lastas saker även i takboxen, vilket ändrar bilens tyngdpunkt. En fullastad bil med för lite luft i däcken är en farlig kombination. Vid en undanmanöver, eller om man kör för fort i en snäv kurva, börjar bilen lätt sladda.

För lågt lufttryck ökar även bränsleförbrukningen och däckslitaget. 0.4 bar för lågt däcktryck ökar bränsleförbrukningen med två procent och däcken slits 30 procent mer.

Lufttrycket ska kontrolleras när däcken är kalla och helst när bilen är färdiglastad. Tumregeln är att öka lufttrycket med 10-15 procent när bilen har mycket last. Rätt lufttryck anges i bilens instruktionsbok. Om det rekommenderade lufttrycket till exempel är 250 kPa (2.5 bar) ska en fullastad bil ha 25-40 kPa (0.25-0.40 bar) mer luft. Efter semestern ska lufttrycket återställas för normal körning.

BILDER:
www.nokiantyres.com/HakkaGreen

För ytterligare information kontakta:
Teknisk chef Allan Ostrovskis
tel. 070-244 8820
Allan.Ostrovskis2(at)nokiantyres.com