tis juni 23 11:00 2020 i kategori Företagsnyheter

Jukka Moisio blir ny vd för Nokian Tyres plc

Nokian Tyres styrelse har utsett Jukka Moisio till ny vd för Nokian Tyres plc från och med den 27 maj 2020. Hille Korhonen avgår efter att ha lett företaget i tre år som vd och dessförinnan som styrelseledamot. Hon har bidragit till Nokian Tyres framgångar på såväl hemmamarknader som tillväxtmarknader.

Jukka Moisio har en stark bakgrund som ledare för internationella företag. Hans senaste uppdrag var som vd för Huhtamäki Oyj, ett globalt förpackningsföretag. Före Huhtamäki var Moisio vd för Ahlstrom Oyj.

– Jag är mycket glad över att Jukka Moisio ska leda Nokian Tyres, säger Jukka Hienonen, ordförande i Nokian Tyres styrelse. Jukka Moisio har lett börsnoterade företag med stor framgång och fått deras omsättning att generera starka finansiella resultat och avkastningar till aktieägarna. Han har också en djup förståelse för marknaderna i Centraleuropa och Nordamerika, vilka är de viktigaste tillväxtmarknaderna för Nokian Tyres. Jukka Moisio har både erfarenheten och förmågan som krävs för att leda företaget in i nästa utvecklingsfas.

– Hille Korhonen har spelat en viktig roll i uppbyggandet av Nokian Tyres, först som styrelseledamot och under de senaste tre åren som vd. De senaste åren har präglats av intensiva investeringar då företaget har byggt en fabrik i USA som en del av målet att fördubbla Nokian Tyres försäljning i Nordamerika. På hela styrelsens vägnar vill jag tacka Hille för hennes ledarskap och bidrag till företaget, säger Hienonen.

– Att få uppdraget att leda Nokian Tyres är hedrande. Det är ett fantastiskt företag med enastående produkter, ett uppskattat varumärke och en ledande ställning på sina hemmamarknader och med många möjligheter till utveckling. Jag ser fram emot att få arbeta med Nokian Tyres-teamet och skapa framgångar tillsammans med våra befintliga och nya kunder, säger Jukka Moisio.

Om Jukka Moisio

Född: 1961
Nationalitet: Finsk
M.Sc. Economics, MBA

Yrkeserfarenhet:

– Huhtamäki Oyj, vd 2008–2019
– Ahlstrom Oyj, vd 2004–2008
– Ahlstrom Oyj, olika ledande befattningar 1991–2004
– McKinsey & Company, Associate 1989–1991

Förtroendeuppdrag:

– Paulig Group, styrelseledamot 2019–
– Sulapac Oy, styrelseledamot 2019–
– Atria Oyj, styrelseledamot 2014–