tor april 15 08:00 2021 i kategorierna Produktmeddelanden, Företagsnyheter

Kom ihåg att kolla lufttrycket vid hjulbyte

Svenskarna är dåliga på att kontrollera lufttrycket i däcken. Tre av fyra bilister kommer inte ens ihåg när de gjorde det senast, det framgår av Däckrazzia som genomfördes i Stockholmsområdet hösten 2020. Särskilt viktigt är det att mäta lufttrycket vid byte till sommardäck. 

Lufttryck har stor betydelse för bilens köregenskaper, bränsleförbrukning och däckslitage. För lågt lufttryck i däcken försämrar bilens säkerhetsegenskaper. 

– Speciellt vid extrema situationer, som till exempel vid en undanmanöver, snabb väjning eller tvär inbromsning kan däcken med för lågt lufttryck förlora vägkontakten. Även bromssträckan blir längre och risken för vattenplaning ökar, varnar Emil Sundholm, Product Manager på Nokian Tyres Sverige 

Att fylla på luft i däcken kostar ingenting, däremot kan det kosta en hel del att inte göra det.  

– För lågt lufttryck gör att däcket rullar mer trögt vilket i sin tur gör att slitbanan blir för varm och därför slits däcken fortare. Även däckkonstruktionen för övrigt värms upp vilket ökar risken för däckskador, säger Emil Sundholm. 

För lågt tryck ökar bränsleförbrukningen 

En annan utgift som ökar när lufttrycket är för lågt är bränslekostnaden. För lågt tryck ökar däckets rullmotstånd, vilket i sin tur ökar bränsleförbrukningen. Samtidigt ökar även bilens koldioxidutsläpp. 

Alla nyare bilmodeller har någon typ av varningssystem för lufttryckTPMS (Tyre Pressure Monitoring System) som varnar om lufttrycket i något av däcken minskar från normvärdet. Du ska dock inte bara lita på systemet. 

– Lufttrycket bör kontrolleras minst en gång i månaden även om bilen har ett system som varnar om för lågt lufttryck. Om däcket inte är skadat så minskar lufttrycket väldigt sakta och vid normal körning är det svårt att märka när trycket minskarLufttrycket ska kontrolleras på kalla däck och sommardäck ska minst ha det lufttrycket som biltillverkaren rekommenderar, berättar Emil Sundholm. 

Biltillverkare anger ofta olika lufttrycksrekommendationer beroende om bilen är normalt eller tungt lastad. Många biltillverkare anger också så kallat ekolufttryck som vanligtvis är lite högre än det normala trycket. Ekolufttrycket minskar rullmotståndet och därmed bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. 

Mer information:  www.nokiantyres.se  

Emil Sundholm, Product Manager, Nokian Tyres Sverige, tel. 08 474 7464, [email protected]  

Helene Kohlström, Marketing Manager, Nokian Tyres Sverige, tel. 08-474 7447,  [email protected]