ons mars 18 05:30 2020 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres har initierat försiktighetsåtgärder beträffande Covid-19-utbrottet

Denna sida uppdateras regelbundet om Nokian Tyres åtgärder och effekter på grund av COVID-19-utbrottet.

4 april

Produktionen på Nokian Tyres ryska fabrik i Vsevolozhsk kommer att starta upp igen på måndag 6 april, som tidigare planerats. De begränsningar som antogs av presidentdekretet den 2 april 2020, förlängs för de "icke-arbetande regimet" till slutet av april. Detta gäller inte vår fabrik i Vsevolozhsk, eftersom det är ett kontinuerligt operativt företag och det tillåts därmed fortsätta normal drift.

27 mars

Som ett resultat planeras att alla 1 630 anställda i Finland tillfälligt permitteras. På grund av COVID-19-utbrottet, som har ökat osäkerheten på bil- och däckmarknaden, har styrelsen för Nokian Tyres plc (”Nokian Tyres”) beslutat att dra tillbaka bolagets finansiella marknadsutsikter för år 2020, publicerad den 4 februari 2020. På grund av de rådande osäkerheterna är styrelsen inte i stånd att ge en ny vägledning. Du kan läsa mer här.

En två veckors avstängning i Nokia-fabriken, Finland, börjar den 6 april. Detta inkluderar såväl produktion av personbilsdäck som Nokian Heavy Tyres produktion och syftar till att förhindra spridningen av COVID-19.

26 mars

På grund av rådande situation kommer Nokian Tyres tillfälligt att upphöra med produktionen vid sina fabriker för att garantera sina anställdas hälsa och säkerhet.

Stängningen av fabriken i Dayton träder i kraft fredagen den 27 mars och kommer att pågå i minst två veckor. På Nokian Tyres ryska fabrik startar produktionsstoppet måndag 30 mars och kommer att pågå i en vecka. Nokian Tyres fortsätter att leverera kunder via sina regionala lager. Du kan läsa mer om de amerikanska och ryska fabrikerna här.

25 mars

För närvarande påverkas inte Nokian Tyres råvaruförsörjningskedja av Coronautbrottet. Vi har vidtagit extra riskhanteringsåtgärder för att dämpa riskerna i leveranskedjan. Hittills fungerar alla våra råvaruleverantörer som normalt. Vi förväntar oss dock förseningar i transporter, men vi har lokala lager som täcker dessa eventuella förseningar, så de riskerar inte vår produktion. Vi har också leverantörer som back upp vid behov. Vi följer situationen aktivt och uppdaterar status när den utvecklas.

20 mars

I Spanien har byggarbetet för det nya testcentret upphört. Entreprenörerna kommer att återuppta arbetet så fort det är säkert, men det innebär att projektet i Spanien kommer att bli försenat.

18 mars

En två veckors nedstängning av Nokias fabrik, Finland, börjar den 6 april. Detta inkluderar både produktionen av Nokian personbilsdäck och däck för tunga fordon och syftar till att förhindra spridningen av COVID-19.

Förhandlingarna gällande all personal anställda i Finland på Nokian Tyres plc, Nokian Heavy Tyres Ltd, Vianor Holding Oy och Vianor Oy avslutades fredagen den

14 mars

Nokian Tyres följer noggrant uppdateringar från globala hälsoorganisationer och följer de riktlinjer som utfärdats av lokala myndigheter inom alla områden vi verkar. Vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa våra anställdas säkerhet. Vi har tillfälligt avbrutit alla affärsresor och bett våra anställda att inte ha fysiska möten. I de flesta länder har vi gått över till distansarbete i alla roller det är möjligt, och i Ryssland förbereder vi oss för det.

Företaget har utfärdat självkarantänregler till våra anställda som reser internationellt i områden med högt utbrott. Alla resenärer, affärs- eller fritidsresor, förväntas stanna i egen karantän i 14 dagar efter att de återvänt.

I Ryssland kommer vi att anpassa vår produktion i linje med den globala efterfrågan på ett flexibelt sätt. I USA har vi skjutit upp rekryteringar för den planerat ökade kapaciteten i Dayton. Beredskapen fortsätter, men situationen övervakas noga och rekryteringarna börjar först efter separata beslut. 

Sedan början av utbrottet i Kina har vi aktiverat vårt globala Business Continuity Program och vidtagit alla åtgärder inom vår kontroll för att säkerställa anställdas säkerhet samt kundleveranser. Strategisk anpassbarhet är styrkan i Nokian Tyres leveransnätverk. Vi har vidtagit extra försiktighetsåtgärder för att säkerställa leveranser till våra kunder och begränsat antalet besökare och uppdrag på våra fabriker.

Vi följer situationen noga och uppdaterar status när situationen utvecklas.

För ytterligare information, kontakta: Tarja Kuittinen, Corporate Communications Manager, tel. +358 10 401 7912