fre februari 11 08:00 2005 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres bokslut 2004- Koncernens omsättning och resultat ökade under varje kvartal och under hela perioden
- Marknadsandelen för Nokian personbilsdäck ökade från 24,3 procent till 25,5 procent i Norden
- Faktureringen till de nordiska länderna ökade med 8 procent
- Koncernens omsättning ökade med 13,9 procent till 602,2 miljoner euro (5,46 miljarder SEK), 2003: 528,7 miljoner euro (4,8 miljarder SEK)
- Rörelseresultatet var 108,1 miljoner euro (981 miljoner SEK), 2003: 79,1 miljoner euro (717,8 miljoner SEK)
- Resultatet före skatt uppgick till 99,9 miljoner euro (906,5 miljoner SEK), 2003: 69,6 miljoner euro (631,6 miljoner SEK)
- Resultatet efter skatt uppgick till 68,9 miljoner euro (625,2 miljoner SEK), 2003: 47,6 miljoner euro (431,9 miljoner SEK)
- Resultatet per aktie ökade till 6,23 euro (56,54 SEK), 2003: 4,48 euro (40,65 SEK)
-Medeltal anställda uppgick till 2.843 (2.650)
- Styrelsens förslag till aktieutdelning: 2,17 euro (19,69 SEK) per aktie, 2003: 1,56 euro (14,16 SEK) per aktie.

Efterfrågan på höghastighetsdäck och vinterdäck för personbilar ökade under hela perioden. Även försäljningen av skogsmaskinsdäck och specialdäck för traktorer låg på hög nivå. Däckmarknaderna ökade mest i Norden, Ryssland och Östeuropa.

Vintersäsongen började sent i Norden och Ryssland och försäljningssäsongen blev avsevärt kortare än 2003. Trots det kunde både tillverkningsverksamheten och Vianor öka omsättningen och rörelseresultatet steg. Även marknadsandelarna förbättrades. Försäljningen ökade speciellt i Norden, Ryssland och USA.

70 procent (68 procent 2003) av koncernens omsättning kom från utlandet. Jämfört med 2003 ökade faktureringen till de nordiska länderna med 8 procent, till Ryssland och övriga OSS-länder med 53 procent och till Nordamerika med 43 procent.

Personbilsdäck

Omsättningen för enheten personbilsdäck ökade med 22,8 procent och uppgick till 363,6 miljoner euro (3,3 miljarder SEK), jämfört med 296,0 miljoner euro (2,68 miljarder SEK) år 2003. Rörelseresultatet uppgick till 98,5 miljoner euro (893,8 miljoner SEK) när det året innan var 69,5 miljoner euro (630,7 miljoner SEK).

Försäljningen låg på högre nivå än året innan speciellt i Norden, Ryssland och Nordamerika. Försäljningen av vinterdäck nådde ny rekord, även om säsongen började senare än normalt. Säsongens nyhet var det dubbfria vinterdäcket Nokian Hakkapeliitta RSi som hade topplacering i vinterdäckstester som tidningarna gjorde. Den mest sålda produkten var dock dubbdäcket Nokian Hakkapeliitta 4.

Vinterdäckens andel av resultatenhetens omsättning var 80 procent (75%) och nya produkters andel 36 procent (50,2%). I Norden ökade marknadsandelen för Nokian däck från 24,3 procent till 25,5 procent och marknadsandelen för vinterdäck från 29,8 procent till 30,2 procent.

Det miljövänliga sommardäcket Nokian NRHi förstärkte Nokian Tyres roll som tillverkare av sommardäck, speciellt i Norden och Tyskland. Hösten 2003 lanserades höghastightsdäcket Nokian Z (270 km/h). Efterfrågan på däck inom det så kallade ultra high performance segmentet ökar snabbt. Däckets detaljförsäljning börjar våren 2005.

Tunga däck

Omsättningen för resultatenheten tunga däck uppgick till 65,4 miljoner euro (593,4 miljoner SEK), jämfört med 58,8 miljoner euro (533,6 miljoner SEK) 2003.

Efterfrågan på tunga däck ökade markant. Den ökade tillverkningen av maskiner ökade speciellt försäljningen av skogsmaskinsdäck. Även försäljningen av specialdäck till traktorer och däck för arbetsmaskiner ökade mer än under 2003.

Regummeringsmaterial

Enheten regummeringen omorganiserades i slutet av 2003 och materialtillverkningen och regummeringen slogs ihop. Siffrorna för 2003 och 2004 är därför inte jämförbara.

Omsättningen för enheten regummeringsmaterial uppgick till 25,0 miljoner euro (226,8 miljoner SEK) jämfört med 11,0 miljoner euro (99,82 miljoner SEK) året innan. Rörelseresultatet uppgick till 3,2 ,miljoner euro (29 miljoner SEK), jämfört med 1,5 miljoner euro (13,6 miljoner SEK) 2003.

Cykeldäck

Omsättningen för enheten cykeldäck uppgick 5,3 miljoner euro (48,1 miljoner SEK), eller 3,7 procent mindre än 2003 då omsättningen var 5,1 miljoner euro (46,3 miljoner SEK).

Nokian Tyres sålde enheten cykeldäck till Suomen Rengastehdas Oy. Även tillverkningen av tunga innerslangar såldes till samma köpare.

Vianor

Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 223,9 miljoner euro (2,03 miljarder SEK), eller 5,1 procent mer än året innan då den var 213,0 miljoner euro (1,93 miljarder SEK). Rörelseresultatet före goodwillnedskrivningar var samma som 2003, 11.8 miljoner euro (107 miljoner SEK).

RoadSnoop

Efterfrågan på däcktrycksvarnare låg på låg nivå. Sedan december opererar enheten RoadSnoop under Nokian Tyres produktutveckling, i syfte att utveckla en ny version av däcktrycksvarnaren för originalmontering.

Investeringar

Investeringarna för 2004 uppgick till 57,8 miljoner euro (524,5 miljoner SEK), jämfört med 44,2 miljoner euro (401,1 miljoner SEK) 2003.

En längre version på engelska kan hämtas från:
https://www.nokiantyres.com/news

För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran, tel: +358 3 340 7336