tis februari 14 02:00 2006 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres bokslut 2005- Koncernens omsättning ökade med 13,8 procent till 686,5 miljoner euro (6,39 miljarder SEK), 2004: 603,3 miljoner euro (5,62 miljarder SEK)
- Rörelseresultatet uppgick till 115,8 miljoner euro (1,07 miljarder SEK), 2004: 115,6 miljoner euro (1,07 miljarder SEK)
- Resultatet före skatt uppgick till 112,6 miljoner euro (1,05 miljarder SEK), 2004: 103,0 miljoner euro (959,2 miljoner SEK)
- Nettoresultatet uppgick till 82,2 miljoner euro (765,5 miljoner SEK), 2004: 73,8 miljoner euro (687,3 miljoner SEK)
- Resultatet per aktie ökade till 0,695 euro (6,47 SEK), 2004: 0,687 euro (6,40 SEK)
- Styrelsens förslag till aktieutdelning: 0,23 euro (2,14 SEK) per aktie, 2004: 0,217 euro (2,02 SEK) per aktie
- Medeltal anställda var 3.041 (2.843)

”Trots det kärva marknadsläget, hårdare konkurrens och omfattande investeringar för framtiden lyckades Nokian Tyres öka sin omsättning och lönsamheten var fortfarande bra.

Försäljningen av vinterdäck till konsumenterna ökade kraftigt i slutet av året och resultatet för sista kvartalet låg på samma nivå som året innan. När försäljningen av vinterdäck till konsumenterna kom i gång minskade lagren och kundfodringar betalades in enligt planerna. Lagren och kundfodringarna blev dock större än i slutet av 2004.

Under 2006 fortsätter vi våra satsningar för tillväxt för kommande åren. Konkurrensen på däckmarknaderna är fortfarande hård, men Nokian Tyres har även i år goda förutsättningar att öka försäljningen och resultatet”, kommenterar VD Kim Gran bokslutet.

Efterfrågan på däck på eftermarknaden av personbilsdäck gick ner och konkurrensen blev hårdare. Försäljningen av vinterdäck till konsumenterna i Norden och Ryssland började ovanligt sent och försäljningssäsongen blev kort. Försäljningen ökade mest i Ryssland, Östeuropa och Nordamerika. Försäljningen av nya bilar ökade kraftigt i Ryssland och en aning i Norden.

Tillverkningen av skogsmaskiner och andra arbetsmaskiner ökade. Efterfrågan på tunga specialdäck ökade under hela året och det rådde brist på däck för hamn-, gruv- och schackningsmaskiner i hela världen. Efterfrågan på nya och regummerade lastbilsdäck ökade i slutet av året. Råvarupriserna steg som väntat.

Personbilsdäck

Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 14,2 % och uppgick till 416,2 miljoner euro (3,87 miljarder SEK), jämfört med 364,6 miljoner euro (3,39 miljarder SEK) år 2003. Rörelseresultatet uppgick till 101,9 miljoner euro (949 miljoner SEK) när det året innan var 100,6 miljoner euro (936,9 miljoner SEK).

Sommardäckssäsongen gick bra i Norden och försäljningen koncentrerade sig på UHP-segmentet (ultra-high-performance) produkter. Den ovanligt milda förvintern ledde till att försäljningen av vinterdäck till konsumenterna började först under de sista veckorna av året.

Vinterdäckens andel av affärsområdets omsättning var 78 % (78 %) och nya produkters andel 27 % (36 %). Försäljningen ökade mest i Ryssland, USA och Östeuropa. Försäljningen till bilhandeln ökade i Norden. Bolagets marknadsandelar minskade en aning i Norden men ökade kraftigt i Ryssland och Nordamerika.

I den nya fabriken i Ryssland tillverkades cirka 300 000 personbilsdäck. Produkterna såldes huvudsakligen i Ryssland men en del exporterades till Norden.

Tunga däck

Omsättningen för affärsområdet tunga däck ökade med 28 % och uppgick till 76,2 miljoner euro (709,6 miljoner SEK), jämfört med 59,6 miljoner euro (555 miljoner SEK) 2004. Rörelseresultatet ökade med 57.6 % till 14,7 miljoner euro (136,9 miljoner SEK), jämfört med 9,3 miljoner euro (86,6 miljoner SEK) 2004.

Efterfrågan på tunga däck fortsatte att öka kraftigt och försäljningen av samtliga produkter ökade på samtliga marknader, både på original- och eftermarknaderna. 49 % av försäljningen gick till originalmarknaden jämfört med 43,8 % 2004. Försäljningen ökade mest i Norden och USA.

Nokian Tyres styrelse beslutade den 2 november 2005 att affärsområdet tunga däck ska bolagiseras från och med den 1 januari 2006. Syftet är att ge bättre förutsättningar för utvecklingen av affärsområdet tunga däck.

Regummeringsmaterial

Omsättningen för affärsverksamheten regummeringsmaterial och lastbilsdäck uppgick till 30,1 miljoner euro (280,3 miljoner SEK) jämfört med 31 miljoner euro (288,7 miljoner SEK) året innan.

Bolaget sålde i början av 2005 regummeringsverksamheten av personbilsdäck till svenska Mc. Ripper AB. I maj köpte Nokian Tyres regummeringsverksamheten av lastbilsdäck från AGI Däck AB.

Vianor

Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 235,1 miljoner euro (2,19 miljarder SEK), eller 5,0 procent mer än året innan, då den var 223,9 miljoner euro (2,08 miljarder SEK). Rörelseresultatet uppgick till 5,3 miljoner euro (49,4 miljoner SEK), jämfört med 11,4 miljoner euro (106,2 miljoner SEK) 2004.

Investeringar

Bruttoinvesteringarna för 2005 uppgick till 119,6 miljoner euro (1,11 miljarder SEK), jämfört med 57,9 miljoner euro (539,2 miljoner SEK) 2004.

För ytterligare information kontakta:

VD Kim Gran, tel: +358 3 340 7336

www.nokiantyres.com