tor februari 15 12:03 2007 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres bokslut 2006  • Koncernens omsättning ökade med 21,8 procent till 835,9 miljoner euro (7,6 miljarder SEK), 2005: 686,5 miljoner euro (6,3 miljarder SEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till 153,1 miljoner euro (1,4 miljarder SEK), 2005: 115,8 miljoner euro (1,06 miljarder SEK)
  • Resultatet före skatt uppgick till 139,3 miljoner euro (1,3 miljarder SEK), 2005: 112,6 miljoner euro (1,03 miljarder SEK)
  • Nettoresultatet uppgick till 107,3 miljoner euro (979,3 miljoner SEK), 2005: 82,2 miljoner euro (750,5 miljoner SEK)
  • Resultatet per aktie ökade till 0,88 euro (8,05 SEK), 2005: 0,70 euro (6,40 SEK)
  • Styrelsens förslag till aktieutdelning: 0,31 euro (2,84 SEK) per aktie, 2005: 0,23 euro (2,11 SEK) per aktie
  • Medeltal anställda: 3 324 (3 042)
VD Kim Gran:
"För Nokian Tyres var året 2006 en stor framgång och kännetecknades av stark tillväxt. Det var ett år då fördelarna med den ökande tillverkningen på fabriken i Ryssland började bli väl synlig i vår resultatutveckling, och ett år då försäljningen av personbilsdäck i Ryssland översteg försäljningen i Norden. Koncernens försäljning ökade, resultatet blev bättre och marknadsandelarna för sommar- och vinterdäck för personbilar ökade klart på samtliga av våra kärnmarknader. För Tunga Däck var året ett rekordår. Även försäljningen av nya och regummerade lastbilsdäck gick bättre än året innan. Däckkedjan Vianor expanderade betydligt och det operativa resultat låg på samma nivå som året innan. En bra försäljningsmix och prishöjningarna på nya produkter ökade medelpriserna på däck. Lagren och kundfordringarna minskade enligt planerna mot slutet av året och kassaflödet blev betydligt bättre. Den goda försäljningen i december skapade nya kundfordringar som huvudsakligen faller till betalning under första kvartalet 2007.

Årets utmaningar var de ökade råvarupriserna och den tuffa konkurrensen. Kostnaderna på grund av utvidgningen av affärsverksamheten och produktionen i Ryssland, samt ökade optionskostnader och finansiella kostnader påfrestade resultatutvecklingen som väntat. Under året skapades inga stora valutakursvinster som året innan."

Marknadsläget

Marknaderna växte starkast i Östeuropa, Ryssland och OSS-länderna, där den ökade försäljningen av nya bilar även ökade efterfrågan på däck. Den nya förordningen om vinterdäck som trädde i kraft i Tyskland ökade efterfrågan på vinterdäck. I Norden minskade försäljningen av sommar- och vinterdäck för personbilar. Även på andra marknader i Europa minskade försäljningen av sommardäck, men försäljningen av vinterdäck ökade klart.
Produktionen av nya skogsmaskiner har ökat länge men bromsades mot slutet av året. Produktionen av arbetsmaskiner låg på hög nivå och det fanns brist på tunga däck. Även försäljningen av nya och regummerade lastbilsdäck ökade.

Råvarupriserna steg under det fjärde kvartalet, jämfört med året innan. Priset på naturgummi gick ner vilket påverkare produktionen i slutet av året. Priserna på sommardäck minskade, men priserna på vinterdäck ökade när många däcktillverkare ökade sina priser under andra hälften av året.

Personbilsdäck

Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 28,1 procent och uppgick till 533,2 miljoner euro (4,9 miljarder SEK), jämfört med 416,2 miljoner euro (3,8 miljarder SEK) år 2005. Rörelseresultatet uppgick till 133,4 miljoner euro (1,2 miljarder SEK), när det året innan var 101,9 miljoner euro (933 miljoner SEK), en ökning med 30,9 procent.
Försäljningen av personbilsdäck ökade kraftigt under hela året och speciellt under det sista kvartalet. Mest såldes vinterdäck. Deras andel av affärsområdets omsättning var 82 procent (78 %). Mest ökade försäljningen av vinterdäck för SUV-bilar. Försäljningen ökade mest i Norden, Europa och Ryssland.

Nokian Tyres lanserade i januari två nya vinterdäcksfamiljer, dubbdäcket Nokian Hakkapeliitta 5 för personbilar och Nokian Hakkapeliitta Sport Utility för stadsjeepar. I september lanserades en helt ny typ av Nokian Hakka sommardäcksfamilj för nordiska förhållanden. Detaljförsäljningen av de första fyra Nokian Hakka sommardäcksfamiljerna börjar under våren 2007 i Norden och Ryssland.

Tunga Däck

Omsättningen för Tunga Däck ökade med 18,2 procent och uppgick till 90,1 miljoner euro (823,7 miljoner SEK), jämfört med 76,2 miljoner euro (695,4 miljoner SEK) 2005. Rörelseresultatet ökade med 35,5 procent till 19,9 miljoner euro (183 miljoner SEK), jämfört med 14,7 miljoner euro (134,5 miljoner SEK) 2005.

Efterfrågan på tunga däck fortsatte att öka kraftigt och försäljningen av samtliga produkter ökade på samtliga marknader, både på original- och eftermarknaderna.

Lastbilsdäck

Omsättningen för affärsverksamheten lastbilsdäck uppgick till 31,8 miljoner euro (291,0 miljoner SEK) jämfört med 30,1 miljoner euro (275,4 miljoner SEK) året innan.
Avtalstillverkningen av lastbilsdäck med märket Nordman började i Kina och försäljningen av produkterna startar i början av 2007. Produkterna marknadsförs i Norden och Ryssland.

Vianor

Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 246,9 miljoner euro (2,26 miljarder SEK), eller 5,0 procent mer än året innan, då den var 235,1 miljoner euro (2,15 miljarder SEK). Rörelseresultatet uppgick till 2,3 miljoner euro (21 miljoner SEK), jämfört med 5,3 miljoner euro (48,5 miljoner SEK) 2005.

Investeringar

Bruttoinvesteringarna uppgick till 97,0 miljoner euro (1,11 miljarder SEK), jämfört med 105,5 miljoner euro (539,2 miljoner SEK) 2005.

LÄNGRE VERSION PÅ ENGELSKA FINNS PÅ:
https://www.nokiantyres.com/files/nkr/Osavuosikatsaukset_fi/tulos06su.pdf

För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran, tel: +358 3 340 7336