Nokian Tyres bokslut 2009

tor februari 11 08:38 2010 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres bokslut 2009  • Koncernens omsättning minskade med 26,1 procent till 798,5 miljoner euro (2008: 1,080,9 miljoner euro)
  • Rörelseresultatet uppgick till 102,0 miljoner euro (247,0 miljoner euro)
  • Resultatet före skatt var 73,5 miljoner euro (173,8 miljoner euro)
  • Nettoresultatet var 58,3 miljoner euro (139,9)
  • Resultatet per aktie var 0,47 euro (1,12 euro)
  • Styrelsens förslag till aktieutdelning: 0,40 euro per aktie (0,40)
  • Kassaflödet (Cash Flow II) var 123,1 miljoner euro (9,5)
  • Medeltal anställda i slutet av 2009: 3 292 (3 784)

Vd Kim Gran:
”Det tuffa konkurrensläget krävde bestämda åtgärder som gjorde att resultatet för år 2009 ändå blev rätt så bra. Lanseringen av vårt nya dubbdäck Nokian Hakkapeliitta 7 har varit en succé. Det nya däcket har hjälpt oss att hålla en sund prisnivå och har förstärkt vår marknadsledande ställning på våra kärnmarknader. Priserna höjdes på alla kärnmarknader för att kompensera devalveringen av valutorna, men det täckte inte helt förändringar i försäljnings- och marknadsmixen. Däckkedjan Vianor växte under året med 116 nya däckverkstäder och det finns nu över 600 Vianor däckverkstäder.

Anpassningsåtgärderna för att fullt ut använda den billigare produktionen i Ryssland har genomförts enligt planerna och kommer att påverka vårt resultat starkt även under kommanden åren. Som ett exempel på de positiva följderna av åtgärderna kan nämnas att både resultaten och täckningsbidragen förbättrades under årets sista kvartal, jämfört med året innan.

Vårt mål var att prestera starkare kassaflöde och att minska riskerna på våra kundfordringar. Kassaflödet förbättrades med 113,6 miljoner euro jämfört med samma tid året innan, beroende på kostnadsbesparingar, lägre investeringar och lägre kundfordringar. Investeringarna minskade med 94,7 miljoner euro och lagren med 90,9 miljoner euro, jämfört med året innan. I slutet av år 2009 var de kortsiktiga fordringarna 72,7 miljoner euro lägre än året innan. Lönekostnaderna minskade med 24,2 miljoner euro, jämfört med 2008.

Vårt mål är nu att åter skapa tillväxt, istället för att jaga kostnader. Vi har goda förutsättningar att öka vår försäljning år 2010, vilket stöds av att ekonomierna på våra huvudmarknader sakta håller på att förbättras och att våra distributörer har rätt så små lager efter vintersäsongen.

Marknaderna i Norden och i Ryssland har stabiliserats och visar tecken på återhämtning. Trots vissa uppmuntrande signaler grundar vi våra åtgärder mer på gradvis än snabb återhämtning.

Vårt starka och växande distributionsnät, god logistisk säsonghantering, ännu bättre kostnadsstruktur, beroende på tillverkning inom tullmurarna i Ryssland och OSS-länderna, samt nya produkter ger oss goda möjligheter att förstärka vår marknadsledande ställning på våra kärnmarknader och goda förutsättningar att åter komma tillbaks på vägen som leder till tillväxt år 2010.”

Marknadsläget

Den globala finanskrisen som började i slutet av 2008 fortsatte, även om det fanns vissa positiva tecken på återhämtning under andra halvåret. Eftermarknaden för personbilsdäck minskade med cirka 10 procent i Norden. Däckleveranserna minskade avsevärt även i Ryssland och i OSS-länderna på grund av den ekonomiska krisen och nedgången i bilförsäljningen.

Vinterdäck har klarat sig bättre än sommardäck i priskonkurrensen. Däcktillverkare höjde sina produktpriser avsevärt i början av året för att kompensera devalveringen av valutorna i Ryssland, Ukraina, Sverige och i Norge.

Försäljningen av vinterdäck till konsumenterna började tidigt, vilket tillsammans med en vinter med mycket snö i hela Europa, Ryssland och i OSS-länderna minskade lager och ger goda förutsättningar att öka försäljningen år 2010.

Råvarupriserna minskade avsevärt i slutet av 2008 och under första halvåret 2009, men gamla lager och avtal påfrestade däcktillverkarnas resultat i början av 2009. Många råvarutillverkare ville höja sina priser under andra halvåret 2009. Särskilt priset på naturgummi har ökat snabbt, vilket i viss mån förväntas påverka däcktillverkarnas täckningsbidrag under andra halvåret 2010.

Marknaden för lastbilsdäck i Europa minskade med cirka 30 procent och efterfrågan på tunga specialdäck mer än halverades från 2008. Sammanfattningsvis är konkurrensen tuffare i alla produktgrupper.

Nokian Tyres oktober – december 2009

Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade oktober – december 2009 med 7,5 procent till 247,7 miljoner euro (267,7). Försäljningen till de nordiska länderna minskade med 12,4 procent, till Ryssland och OSS-länderna med 24,7 procent, till Central- och Östeuropa med 13,9 procent och till USA med 6,0 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 40,8 miljoner euro (46,5). Resultatet före skatter uppgick till 46,7 miljoner euro (-12,2). Nettoresultatet uppgick till 29,2 miljoner euro (-11,6). Resultatet per aktie var 0,23 euro (-0,09).

Personbilsdäck

Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck minskade med 28,9 procent och var 527,3 miljoner euro (741,6). Rörelseresultatet uppgick till 106,2 miljoner euro (230,0), en minskning med 53,8 procent.

Heavy Tyres

Omsättningen för Heavy Tyres minskade med 48,8 procent till 50,1 miljoner euro, jämfört med 97,7 miljoner euro 2008. Rörelseresultatet minskade med 99,9 procent till 0,0 miljoner euro (17,7).

Lastvagnsdäck

Omsättningen för affärsverksamheten lastvagnsdäck uppgick till 28,5 miljoner euro (33,4), en minskning på 14,5 procent jämfört med året innan.

Vianor

Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 273,2 miljoner euro (308,3), vilket var 11,4 procent mer än året innan. Rörelseresultatet var -3,0 miljoner euro (4,4), en minskning med 166,5 procent.

Investeringar

Bruttoinvesteringarna uppgick till 86,5 miljoner euro (181,2).

LÄNGRE VERSION PÅ ENGELSKA FINNS PÅ:
www.nokiantyres.com

För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran, tel: +358 3 340 7336