ons februari 8 09:19 2012 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres bokslut 2011  • Koncernens omsättning ökade med 37,7 procent till 1 456,8 miljoner euro (2010: 1 058,1 miljoner euro)
  • Rörelseresultatet uppgick till 380,1 miljoner euro (222,2)
  • Resultatet före skatt var 359,2 miljoner euro (208,8)
  • Nettoresultatet var 308,9 miljoner euro (169,7)
  • Resultatet per aktie var 2,39 euro (1,34)
  • Styrelsens förslag till aktieutdelning: 1,20 euro per aktie (0,65)
  • Kassaflödet från affärsrörelsen var 114,1 miljoner euro (318,8)
  • Medeltal anställda i slutet av 2011: 3 981 (3 506)

Vd Kim Gran:
”År 2011 var en framgångssaga för Nokian Tyres. Både försäljningen samt marginaler och produktionen ökade. Vår strategi för tillväxt och den starka efterfrågan från marknader skapade ett lyckat resultat.

Försäljningen och resultatet för årets sista kvartal motsvarade våra förväntningar, även om försäljningsmixen ändrades en aning på grund av den sena vintern med snö. Försäljningen för hela året ökade betydligt på alla våra viktigaste marknader och vi lyckades skaffa nya marknadsandelar speciellt i Ryssland och Centraleuropa. Lanseringen av vår nya vinterdäcksfamilj för Centraleuropa, testvinster för Nokian WR D3 och den starka försäljningen av Nokian Hakkapeliitta i Norden och i Ryssland ökade tillväxten och förbättrade medelpriset.

Den stora andelen av premiumprodukter förstärkte vår försäljningsmix, vilket tillsammans med prisförhöjningar förbättrade våra marginaler. Vi har marknadens starkaste varumärke, prisposition samt distribution på våra kärnmarknader och vi lyckades att förbättra vårt läge samt lönsamhet betydligt även i Centraleuropa. Expansionen av vårt distributionsnät fortsätter. Spjutspetsen är vår däckkedja Vianor som växte med 139 nya anläggningar under 2011. Vid årsskiftet omfattade kedjan 910 anläggningar i 23 länder. Av dem finns 491 i Ryssland och i OSS-länder i 287 städer.

Vår produktion i ton ökade med 47 procent jämfört med året innan. Båda av våra fabriker ökade sin produktion och förbättrade sin produktivitet. Tack vare våra nya produktionslinjer i Ryssland kunde vi öka vår totala veckoproduktion från 250 000 däck till 360 000 däck. Vi fortsätter att öka vår kapacitet genom att bygga en ny toppmodern fabrik i Ryssland som börjar sin produktion under sommaren 2012.

Våra utsikter när det gäller försäljningen och resultatet under första halvåret 2012 ser goda ut. Vårt orderläge är bra och lagerläget hos våra distributörer på våra kärnmarknader ligger på normal nivå. Vår försäljning korrelerar med vår produktion som ökar och som producerar för full kapacitet. Stabila råvarupriser och ökad produktivitet hjälper oss att behålla vår goda lönsamhet.

Vi har fortfarande medvind i våra segel och börjar år 2012 starkare än någonsin. Trots osäkerheten i Europa har våra kärnmarknader i Norden, Ryssland och OSS-länder fortfarande nya möjligheter att växa och därför kan vi inte ha något annat mål än att öka vår försäljning och vårt resultat även under år 2012.”

MarknadslägetTillväxttakten i världsekonomin gjorde en inbromsning under 2011. Sämre BNP-tillväxt än planerat ledde till att många länder justerade sina ekonomiska prognoser nedåt. De viktigaste ekonomierna växte fortvarande, tack vare den fria penningpolitiken och låga räntenivåer, även om tillväxttakten inte var lika hög som tidigare. Ekonomierna på Nokian Tyres kärnmarknader i Norden och Ryssland har haft relativt bra utveckling. Osäkerheten i den europeiska ekonomin om hur skuldsättningen av länderna kommer att påverka finansmarknaderna har fortsatt och ännu kan man inte se hur det kommer att sluta. Hittills har det inte nämnvärt påverkat den privata konsumtionen. Den senaste tiden har osäkerheten i makroekonomin minskat en aning, men det är ändå möjligt att den kommer att påverka efterfrågan på däck under 2012. Värdet på euron har minskat, om det fortsätter att minska skulle det ha positiva nettokonsekvenser för Nokian Tyres.

Den beräknade eftermarknadsförsäljningen av personbilsdäck i Norden 2011 var 2 procent och 3 procent i Europa, jämfört med läget året innan. Försäljningen av sommardäck minskade i Europa och försäljningen av vinterdäck ökade med 15 procent. I Ryssland ökade däcktillverkarnas leveranser till distributörer med över 30 procent, beroende på bättre ekonomiskt läge i landet, mindre lager hos distributörer och den förbättrare ekonomiska tilltron hos konsumenterna.

Två vintrar efter varandra med mycket snö långt in till våren i hela Europa och i Ryssland ökade kraftigt försäljningen av vinterdäck. Efter säsongen har återförsäljare små lager av vinterdäck. Den sena vintern med snö hösten 2011 påverkade inte nämnvärt konsumentförsäljningen av vinterdäck på Nokian Tyres kärnmarknader i Norden och Ryssland. Lagren hos distributörer är fortfarande relativt små. Marknaden för sommardäck i Europa minskade, men ökade betydligt i Ryssland.

Efterfrågan på tunga specialdäck ökade under 2011, även om orderläget för skogsmaskinsdäck minskade under sista kvartalet 2011. Utvecklingen av efterfrågan på tunga däck under 2012 ser osäkert ut, men vissa positiva tecken finns, exempelvis har efterfrågan på eftermarknaden ökat och priserna på vissa råvaror (cellulosa och metaller) har börjat stiga.

Efterfrågan på nya och regummerade lastbilsdäck är stabil på Nokian Tyres kärnmarknader.

Nokian Tyres oktober – december 2011Koncernen Nokian Tyres omsättning ökade oktober – december 2011 med 30,9 procent till 482,5 miljoner euro (368,7). Försäljningen till de nordiska länderna ökade med 8,5 procent, till Ryssland med 53,3 procent, till Ryssland och OSS-länderna tillsammans med 47,2 procent, till Central- och Östeuropa med 68,5 procent och till USA med 46,9 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 119,1 miljoner euro (91,8). Resultatet före skatter uppgick till 114,8 miljoner euro (86,4). Nettoresultatet uppgick till 94,2 miljoner euro (62,6). Resultatet per aktie var 0,73 euro (0,49).

PersonbilsdäckOmsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 49,9 procent och uppgick till 1 071,1 miljoner euro (714,7). Rörelseresultatet uppgick till 365,1 miljoner euro (205,5), en ökning med 77,6 procent.

Försäljningen av Nokian Tyres personbildäck ökade på alla marknader och 43 procent av tillväxten skedde i Ryssland. Av de olika produktsegmenten ökade försäljningen av SUV-däck mest. 77 procent av försäljningsmixen av det totala antalet däck var vinterdäck. Nokian Tyres marknadsandelar i Norden, Ryssland och Europa ökade. Trots att produktionen ökade betydligt var efterfrågan större än leveranskapaciteten och en del av försäljningen flyttades till år 2012.

Nokian Tyres nya sommardäckmodeller, bränslesnåla Nokian Hakka Green i spetsen, lanserades på ett lyckat sätt. Höstens vinterdäcktester 2011 var en framgång för Nokian Tyres. Både dubbade och dubbfria nordiska vinterdäck samt vinterdäck för centraleuropeiska förhållanden, exempelvis Nokian WR D3, vann en mängd tester, vilket var ett bra stöd för försäljningen.

Heavy TyresOmsättningen för Heavy Tyres ökade med 39,2 procent till 112,8 miljoner euro, jämfört med 81,0 miljoner euro 2010. Rörelseresultatet uppgick till 17,2 miljoner euro (13,7), vilket var 25,7 procent mer än året innan.

Efterfrågan var stark under 2011, även om efterfrågan på skogsmaskinsdäck började minska under fjärde kvartalet. Den ökade maskintillverkningen och den ökade efterfrågan på eftermarknaden förbättrade orderläget under de tre första kvartalen. Försäljningen ökade klart inom alla produktsegment och speciellt ökade försäljningen av skogsmaskin-, gruv- och radialdäck. Försäljningen i Ryssland ökade avsevärt.

Jämfört med 2011 förväntas försäljningen minska under 2012 på grund av minskad efterfrågan. Optimeringen av produktionen efter efterfrågan, ökningen av eftermarknadsförsäljningen och expansionen av konceptet Vianor Industrial är viktiga satsningar under 2012.

LastvagnsdäckOmsättningen för affärsverksamheten lastvagnsdäck uppgick till 59,3 miljoner euro (41,2), en ökning på 44,1 procent jämfört med året innan.

Bättre produktsortiment både när det gäller premium- och standarddäck ökade marknadsandelarna för Nokian lastvagnsdäck i Norden, Ryssland samt Central- och Östeuropa. Den effektivare utnyttjandegraden av transportfordon och ökade marknadsandelar i Norden ökade försäljningen av regummeringsmaterial.

På grund av ökade marknader var det brist på lastbilsdäck i hela världen under 2011. Nokian Tyres fortsätter att öka sitt kapacitetsunderlag för lastbilsdäck. Dessutom ska logistiken förbättras och däcksortimentet utvecklas under 2012.

VianorDäckkedjan Vianors omsättning var 298,4 miljoner euro (307,9), vilket var 3,1 procent mindre än året innan. Rörelseresultatet var 2,3 miljoner euro (4,0), en minskning med 42,5 procent.

I slutet av 2011 omfattade Vianor 179 egna (169) anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA, Schweiz och Ryssland. Totalt hade Vianor i slutet av 2011 910 anläggningar, varav 731 är partner- och franchisinganläggningar. Vianor finns i 23 länder och flest anläggningar finns i Norden, Ryssland och Ukraina. Nya länder under 2011 blev Italien, Azerbajdzjan och Rumänien. Målet är att Vianor har över 1 000 anläggningar i slutet av 2012.

InvesteringarInvesteringarna uppgick till 161,7 miljoner euro (50,5).

LÄNGRE VERSION PÅ ENGELSKA FINNS PÅ:
www.nokiantyres.com

För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran, tel: +358 3 340 7336