tis februari 5 02:00 2019 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres bokslutskommuniké 2018: Bra prestation, starkt tillväxt i Ryssland och Nordamerika, valutorna gav motvind

Nokian Tyres omsättning oktober-december 2018 minskade med 3,4 procent till 473,6 miljoner euro (10-12/2017: 490,4). I jämförbara valutor minskade omsättningen med  1,0 procent. Rörelseresultatet minskade och var 117,2 miljoner euro (122,6). Periodens vinst uppgick till 96,0 MEUR (94,7). Resultatet per aktie var 0,70 euro (0,69).

Nokian Tyres omsättning januari-december 2018 ökade med 1,5 procent och uppgick till 1 595,6 MEUR (2017: 1 572,5). I jämförbara valutor ökade omsättningen med 5,7 procent. Rörelseresultatet ökade till 372,4 MEUR (365,4). Valutorna påverkade resultatet negativt. Periodens vinst uppgick till 295,2 MEUR (221,4). Extra skatter och förseningsräntor på 59 MEUR från beskattningsåret 2011 påverkade vinsten negativt. Resultatet per aktie var 2,15 euro (1,63).

Nokian Tyres styrelse föreslår att utdelningen ska uppgå till 1,58 euro (1,56) per aktie.

Utsikter 2019

Nokian Tyres bedömer att i jämförbara valutor ska omsättningen öka och rörelseresultatet  kommer att vara ungefär på samma nivå som 2018. Enligt strategin som uppdaterades år 2018 söker Nokian Tyres mer tillväxt i Ryssland, Centraleuropa och Nordamerika. På grund av investeringsprogram för att öka tillväxten kommer rörelseresultatet 2019 innehålla betydande utgifter i affärsverksamheten.

– År 2018 ökade efterfrågan speciellt bra i Ryssland och i Nordamerika. Totalt ökade omsättningen med 5,7 procent i jämförbara valutor och det var speciellt personbilsdäck som ökade omsättningen, trots den negativa påverkan på grund av sen sommarsäsong och lägre nybilsförsäljning i Sverige och Norge. Vårt mål är att fördubbla vår försäljning i Nordamerika och öka försäljningen med 50 procent i Centraleuropa under den kommande femårsperioden, samt att även i fortsättningen förbli marknadsledare i Norden och i Ryssland, säger Hille Korhonen, vd för Nokian Tyres plc.

Personbilsdäck

Omsättningen 2018 för Nokian Tyres Personbilsdäck ökade med 6,1 procent i jämförbara valutor. Rörelseresultatet  var 356,5 MEUR (359,9). Höga lagernivåer i Ryssland och lägre nybilsförsäljningen i Sverige och Finland påverkade omsättningen negativt juli-december. Vintersäsongen började sent i Norden och Centraleuropa.

Nokian Tyres produkter har varit framgångsrika i biltidningarnas tester världen över. Läs mer om testframgångarna på www.nokiantyres.se/innovativt-arbete/testframgangar/. I januari 2018 lanserades nya produkter, exempelvis dubbfria vinterdäcket Nokian Hakkapeliitta R3 och Nokian Hakkapeliitta R3 SUV för nordiska, ryska och nordamerikanska marknader.

Heavy Tyres

Omsättningen 2018 för Nokian Tyres Heavy Tyres ökade med 10,7 procent i jämförbara valutor. Rörelseresultatet var 28,6 MEUR (32,2). Efterfrågan låg på bra nivå när det gäller Nokian Heavy Tyres kärnproduktgrupper. Speciellt bra ökade försäljningen av lantbruks- och skogsmaskinsdäck.

Nokian Tyres ska öka sin produktionskapacitet av tunga däck med 50 procent genom att investera cirka 70 miljoner euro i fabriken i Nokia Finland under 2018-2020. Målet är att öka maximikapaciteten för produktionen av tunga däck från 20 miljoner kilo till 32 miljoner kilo.

Under 2018 lanserades flera nya produkter och innovationer. I mars lanserades Nokian Armor Gard 2 för grävarbeten i stadsmiljö och i juni lanserades Nokian Tractor King för krävande förhållanden speciellt vid skogs-, schakt- och vägarbeten. I augusti lanserades vinterdäcket Nokian Hakkapeliitta Truck T och Nokian R-Truck för krävande arbeten samt terrängsdäcket Nokian MPT Agile 2 för varierande bruk.

Vianor

Omsättningen 2018 för däckkedjan Vianor ökade med 1,9 procent i jämförbara valutor. Rörelseresultatet uppgick till 1,6 MEUR (-5,8). Förbättringen beror på mer effektiv verksamhet och utvecklingen av ledarskapet inom försäljningen.

I slutet av fjärde kvartalet hade Vianor 188 (194) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge och USA.

Investeringar

Nokian Tyres investeringar uppgick till 226,5 MEUR (134,9) under perioden.

Nyckeltal, miljoner euro

 

10-12
/18

10-12
/17

Ändring*

     %

2018

  2017

Ändring**       %

Omsättning

473,6

490,4

-3,4

1 595,6

1 572,5

1,5

Rörelseresultat

117,2

122,6

 

372,4

365,4

 

Rörelsemarginal %

24,7

25,0

 

23,3

23,2

 

Resultat före skatt

113,5

118,9

 

361,7

332,4

 

Resultat

96,0

94,7

 

295,2

221,4

 

* I jämförbara valutor -1,0 %

** I jämförbara valutor 5,7 %

Pressmeddelandet är en översättning och sammanfattning. Bokslutskommuniké på engelska kan hämtas från: https://www.nokiantyres.com/company/publications/releases/